39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

Aktuality

OZNAM !  DFS Turiec zahajuje dňom 13.1. 2022 /štvrtok/ svoju pravidelnú činnosť nasledovne:  3.sk o 16:30 hod.  1.a 2.sk. 17:00 hod. DĽH Javorček o 17:00 hod. Skúšky DFS Turiec budú prebiehať podľa stanovených pravidiel CVČ Kamarát a DFS TURIEC 1.   NFORMÁCIE A POKYNY...

Učíme sa doma 3

16.12.2021 08:37
Tentoraz pridávame pre všetky súborové deti niečo aktuálne adventné. koleda online.mp4 (124359278) Ďalšiu výzvu, do ktorej sa môžete zapojiť, nájdete aj na https://www.facebook.com/dfsturiec/. Veselú zábavu :)

Učíme sa doma 2

03.12.2021 11:13
Veríme, že si doma pospevujete aj naše folklórne pesničky. Nácviky sa nekonajú, preto pokračujeme v domácom tréningu. Niektorí si len zopakujú a nové deti sa naučia piesne z choreografie Koleso, koleso, okolesilo si sa... Poprosíme, všetkých chlapcov, aby sa naučili celý úvodný text pri stavaní...

Učíme sa doma

11.11.2021 21:41
Milí rodičia a deti, chvíľu sa na súbore neuvidíme, ale skúste sa zatiaľ doma naučiť 3 piesne k choreografii Čerešnička. Slová aj melódie nájdete v tejto správe. piesne Čerešnička.docx (14693) 4_kone_vo_dvore.m4a (226448) čereśnicka.m4a (414262) chodila_Zuzana.m4a (253816)  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

OZNAM ! 

DFS Turiec zahajuje dňom 13.1. 2022 /štvrtok/ svoju pravidelnú činnosť. TU 

 

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

ČINNOSŤ V ROKU 2020 PODPORILI

 

CVČ Kamarát, Žilinský samosprávny kraj

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, ktorí nám v roku 2019 poukázali 2% zo svojich daní alebo rôznou inou formou prispeli na fungovanie Detského folklórneho súboru Turiec.

MEDIÁLNI PARTNERI 2019

 

Zaujímavé linky

Studnica slovenského folklóru Janko Hraško www.jankohrasko.sk

Portál slovenských folkloristov www.folklorista.sk

Národné osvetové centrum www.nocka.sk

Turčianske slávnosti folklóru www.tsf.estranky.sk

Ľudová hudba Javorové husle

FS Fatran www.fsfatran.sk

FS Turiec www.fsturiec.sk

Turčianske kultúrne stredisko www.tks.sk

Múzeum slovenskej dediny (skanzen) v Martine www.skanzenmartin.sk

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry www.ludovakultura.sk

Folklorní sdružení ČR www.folklornisdruzeni.cz

FS a DFS na Slovensku  - zoznam