40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

MDD DFS Turiec 1.6.2024 TJ Dražkovce TU

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz

CD/DVD

Piesne z Turca III - A veru dobrý deň [CD] -  cena 12 €
V nadväznosti na predošlé vydané CD prinášame nahrávky ďalších, menej známych,
turčianskych piesní, ktoré sme za 11 rokov nacvičili. Čerpali sme od pamätníkov
v turčianskej kotline, ktorých spomienky zostanú vďaka našim deťom uchované. Vodou
z turčianskych prameňov sme toto CD v októbri 2023 pokrstili. Budeme radi, ak Vás
tieto piesne potešia.
Výber, dramaturgia, vedenie nahrávky a réžia: Monika Barabášová, Zuzana Dejčíková,
Pavol Dvoran
Hudobné spracovanie: Ľubomíra Tumová, Marián Kramár, Pavol Dvoran, Zuzana
Dejčíková
Zvuková réžia: Peter Šíma

Piesne z TURCA III. - A veru dobrý deň [CD] - cena 12 €

V nadväznosti na predošlé vydané CD prinášame nahrávky ďalších, menej známych, turčianskych piesní, ktoré sme za 11 rokov nacvičili. Čerpali sme od pamätníkovv turčianskej kotline, ktorých spomienky zostanú vďaka našim deťom uchované. Vodou z turčianskych prameňov sme toto CD v októbri 2023 pokrstili. Budeme radi, ak Vás tieto piesne potešia.

Výber, dramaturgia, vedenie nahrávky a réžia:
Monika Barabášová, Zuzana Dejčíková,Pavol Dvoran
Hudobné spracovanie: Ľubomíra Tumová, Marián Kramár, Pavol Dvoran, Zuzana Dejčíková
Zvuková réžia: Peter Šíma
Nahrané: Musae Polymnia, Moravské Lieskové, júl 2023 

 

Piesne z TURCA I. [CD] - cena 6 €

Mladí muzikanti a speváci z Detského folklórneho súboru Turiec prinášajú hudobné a spevácke spracovanie pôvodných turčianskych piesní, zozbieraných pri výskume v tomto regióne. Turčianske piesne sú jednohlasné, s bohatou melodikou. Typickým rytmom je duvaj, no často sa stretávame aj s čardášom. Pôvodne audiokazeta (1995) s reedíciou na CD - vydané v novembri 2009.

Výber, dramaturgia a vedenie nahrávky: Darja Čerpáková, Mgr. Ľubomíra Tumová
Hudobná réžia: Ing. Dušan Tuma, Zvuková režia: Jaroslav Daubner

 

Piesne z TURCA II. [CD] cena 6 €

Nahrávka ľudových piesní regiónu Turiec, ktorou Detský folklórny súbor Turiec nadväzuje na svoju prvú audiokazetu "Piesne z Turca" (1995). Opäť sa započúvate do jednohlasných piesní s bohatou melodikou, stypickým duvajovým či čardášovým rytmom. CD pod názvom "Piesne z Turca II bolo vydané v júli 2009.

Výber, dramaturgia a vedenie nahrávky: Mgr. Darja Čerpáková, Mgr. Ľubomíra Tumová
Odborná spolupráca: Mgr. Monika Barabášová
Hudobné spracovanie a réžia: Ing. Dušan Tuma, Mgr. Darja Čerpáková, Zvuková režia: Jaroslav Daubner

 

VIANOCE S NAMI [CD]cena 6 €

Detský folklórny súbor Turiec motivovaný svojimi úspešnými vianočnými programami ponúka na CD dva vianočné príbehy s množstvom piesní a vinšov. Citlivo spracovaná hudba, známe koledy, úprimné vinše - to všetko navodí jedinečnú vianočnú atmosféru i u vás doma.

Výber, dramaturgia a vedenie nahrávky: Mgr. Darja Čerpáková, Mgr. Ľubomíra Tumová
Hudobné spracovanie: Mgr. Ľubomíra Tumová, Ing. Dušan Tuma, Mgr. Darja Čerpáková
Hudobná réžia: Ing. Dušan Tuma, Mgr. Darja Čerpáková, Zvuková režia: Dušan Antalík

 

VIANOCE S NAMI II [CD] - cena 6 €      

Vianoce s nami II. obsahujú prierez vianočných programov  posledných troch rokov. V programe Vianočné putovanie (premiéra  6. decembra 2010 - SNM EM v Martine) po prvý raz zazneli niektoré piesne zo zbierky Hany Urbancovej: Mariánske legendy v ľudovom speve. Na ne o rok neskôr nadviazal program Nastal nám deň veselý (premiéra  17. – 18. decembra 2011 – Evanjelický kostol v Záturčí, repríza december 2012 ) zostavený zo starobylých chrámových piesní.

Výber, dramaturgia a vedenie nahrávky: Monika Barabášová, Zuzana Dejčíková, Marián Kramár
Hudobné spracovanie: Marián Kramár, Zuzana Dejčíková
Zvuková režia: Marián Kramár

 

*Súčasťou každého CD je spevníček s jednoduchým notovým záznamom a textami piesni. Nahrávky sú preto vhodné aj pre hudobnú výchovu v materských a základných školách.

*Pre bývalych členov DFS Turiec sú k dispozícii DVD z 30, 35 a 40 výročia DFS Turiec. 

*Objednávky CD/DVD:

e-mailom: dfsturiec@dfsturiec.sk
alebo na adrese Detský folklórny súbor Turiec, P.O.Box 135, 036 01 Martin, telefonicky: 0903 516 414