40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

Odborná literatúra

ŠVEHLÁK, Svetozár                                                                                            OL 1

Foklór a umenie dneška (k štúdiu folklorizmu v súčasnej kultúre). Príspevky z medzinárodného seminára na XXV. folklórnom festivale Východná... ktorý sa uskutočnil v dňoch 4.-6. júla 1978 v Martine. Zost.: ...

Bratislava, Osvetový ústav 1980. 305 s. Brož.

 Výberová bibliografia k štúdiu súčasného folklorizmu na Slovensku (1945-1978), zoznam autorov

-„Folklorizmus Biblioteka N. 2“-

 

LUDVÍKOVÁ, Miroslava                                                                                       OL 2

Lidový kroj na Hané. Text: Miroslava Ludvíková. Nákresy krojových sučástí: Libuše Urbánková.

Přerov, Muzeum Komenského, 2002. 119 s. Viaz.

Slovníček nárečových a odborných výrazov

 

LÁNYI, Ágoston                                                                                          OL3 D1,D2

Labanovo písmo v ľudovom tanci.

Bratislava, Osvetový ústav, 1983. 64 s. Brož.

-„Záujmová umelecká činnosť“-

Tanečné motívy zapísané Labanovou kinetografiou

 

SLOVENSKO                                                                                                   OL4

Slovensko. Ľud. - II. časť

Bratislava, Obzor, 1975. 1217 s. Viaz.

Lit. Vecný register

 

VÝROČNÍ                                                                                                       OL5

Výroční obyčeje. Současný stav a problémy.

Brno, Blok, 1982. 360 s. Viaz.

Pozn. Zozn. vyobrazení. Zoznam kartogramov.

-„Edice Lidová kultura a současnost. Sv. 8“-

 

HORVÁTOVÁ,  Emília                                                                                      OL 6

Rok vo zvykoch nášho ľudu. Fografie: Tibor Szabó.

Bratislava, Tatran, 1986. 246 s., 31 fot. Viaz.

-„Korene“-

 

BAKOŠ, Samuel                                                                OL 7

Magazín 1992.  Zost.: ... Emil Babín.

Bratislava, Obzor, 1992. 116 s. Brož.

Vyd. Národné osvetové centrum.

Poškodená

 

CVIČME                                                                           OL8

Cvičme v rytme. Metodická pomôcka pre cyklus televíznych cvičení.

Bratislava, Slov. štátna poisťovňa, [okolo r. 1965]. 111 s. Brož.

 

PALKOVIČ, Konštantín                                                             OL9

Slovenské nárečia. Príručka pre terénny výskum.

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, [19]79. 141 s. Viaz.

Lit. Zozn. skratiek

 

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina – MAKOVIČKOVÁ, Hana                         OL10/1

Základy jevištní mluvy. 1.

Praha, Státní pedagogické nakladatelství. 135 s. Viaz.

Obsahuje použitú a doporučenú lit.

-„Učebnice pro strední školy“-

 

TRADIČNÁ                                                                          OL11

Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Akademická Nitra `94. Medzinárodné sympózium a študentský folklórny festival. Nitra 7. - 12. jún 1994.

Nitra, Katedra regionalistiky a folkloristiky VŠPg, 1995. 310 s. Brož.

Na obale: Súbežný názov angl.

 

HORVÁTOVÁ-JESENSKÁ, Gabriela                                                                      OL12

Ľudové liečenie na Slovensku. Spracovanie katalógu a scenára... Slovenské národné múzeum, Etnografický ústav Martin 1988. 4. vyd.

Martin, Slovenské národné múzeum, 1988. [22] s. Brož.

 

ĎUŘIČ, L.                                                                                                              OL 13

Psychológia a škola III. Problémy nadaných detí. Sprac. ... a kol.

Bratislava, SPN, 1974. 166. Brož.

-„Pedagogické aktuality“-

 

SLOVENSKÝ                                                                                                         OL 14

Slovenský folklór. Tanec. Hudba a hudobné nástroje. Zvyky, viera, vedomosti. Etnografický atlas Slovenska. Diel B. Dotazník III. (Otázky 130-170)

Bratislava, SAV, 1970. Prieč. 237 s. Brož.

Vyd. Centrum etnografického atlasu Slovenska.

 

KOVÁČ-ADAMOV, Michal                                                         OL15

Scenár ľudového pochôdzkového divadla. Dejiny v Matici – Matica v dejinách. Časť 1.: Koncepčné východiská a programové predlohy. Autor: .... Dramaturgia: Jelka Borcovanová, Stanislav Chren.

Martin, Matica slovenská, 1988. 220. s. Brož.

 

OSNOVY                                                                          OL15B

Osnovy a skladby ľudového pochôdzkového divadla. Dejiny v Matici – Matica v dejinách. 14. augusta 1988 v Martine. Scenár ľudového pochôdzkového divadla. Dejiny v Matici  Matica v dejinách

Martin, Matica slovenská, 1988. Nestr. Rozmn.

Obsahuje aj libreto k pochôdzkovému divadlu, program a plán pochôdzkového divadla.

Všetky zložky sú v plastovom obale

 

GRUSKA, Viliam                                                                                                  OL16

Ornamentníky. Jednotné pokyny pre vyhodnotenie, užívanie, prepracovanie a evidovanie ornamentníkov. Vyprac.: ...

Bratislava, [SAV], 1978. 12 s. rozmn.

 

SLIVKA, Martin                                                                OL17

Slovenský národnostný film. Filmografia 1.

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, 1982. 229, [2] s. Brož.

Obsahuje indexy: abecedný, menný, topografický

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                         OL18

Tance a spevy z obce Vyšná Slaná. Etnofilm. 1/1981. Text k vedeckým filmom a videozáznamom.

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, 1981. 35 s. Brož.

 

ELSCHEKOVÁ, Alica                                                                                        OL19

Svadobné nosenie darov v Štrbe. Etnofilm 3/1983.

Text k vedeckým filmom a videozáznamom.

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, 1983. 37 s. Brož.

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                         OL20 D1

Ľudové tance a tradície z obce Stankovany. Etnofilm. 4/1990. Text k vedeckým filmom a videozáznamom.

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, 1990. 141 s. Brož.

 

KATALÓG                                                                                                             OL21

Katalóg zvukových a obrazových záznamov 1998. Zostavili pracovníci Dokumentačného oddelenia NOC.

Bratislava, Národné osvetové centrum, 1999. 74 s.

 

NOSÁĽOVÁ, Viera                                                                                                  OL22

Naše kroje. Ilustr.: Radoslava Mikulová.

Bratislava, Mladé letá 1988. Prieč. 18. s. Viaz.

-„Atlásky“-

 

Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary.                                                       OL23

Kniha vo fonde chýba

 

ZUBERCOVÁ-GRULICHOVÁ, Šárka – KOĆÁLKOVÁ-KOŠOVÁ, Božena            OL24

Záverečná diplomová práca školenia vedúcich detských a mládežníckych tanečných kolektívov. V Bratislave 1984.

Martin, vl. n., 1984. Nestr. Hrebeňová väzba

 

Čítanka pre ľudové školy.                                                                                        OL25                                          

Kniha vo fonde chýba

 

AURORA                                                                          OL26

Aurora strieborná. Roč. 2, č. 4.

Aurora dolnozemská. Roč. 4; Jeseň-zima 2005, č. 7-8.

Aurora dance. Roč. V; Jeseň 2006, č. 9.

Aurora posledná. Roč. V;  Zima 2006, č. 10.

Stará Pazova, SKUST Janka Čmelíka 2002-2006.

Obsahuje 4 buletiny + 2CD (Aurora dance+Aurora posledná)

Spojené v jednom obale

 

SÚBOR                                                                           OL27

Súbor piesní a tancov SÚV-ČSM Lúčnica laureát štátnej ceny a laureát svetových festivalov mládeže a študentstva v Berlíne, Bukurešti a Moskve.

Martin, Osveta, 1958. 141 s. Viaz.

Fotografická publikácia

 

RAGAČOVÁ, Júlia                                                                                              OL28A

Mošovké cechy. In Zborník Slovenského národného múzea XCV, Etnografia 42, 2001. S. 158-179.

Obsahuje vysvetl., pozn. lit.

Odtlačok

 

SEDLÁKOVÁ, Viera                                                             OL28B

Kalendárne zvyky v Turci.  In Zborník Slovenského národného múzea XCV, Etnografia 42, 2001, S. 74-90.

Odtlačok

 

POLONEC, Andrej                                                               OL 29

Turiec s národopisného hľadiska. In Zborník Slovenského národného múzea v Martine. S. 88-123.

Obsahuje vysvetl., odkazy na lit.

Odtlačok

 

PÁRIČKA, Ján                                                                    OL30

Povery a čary z Koštian. (Turiec). Sosbieral Ján Párička. Zvyky a obyčaje z Koštian (Turiec) Opisuje Ján Párička. Zvyky a obyčaje z Koštian. Na tri krále. Podáva Janko Párička. Slovenské príslovia a porekadlá a hry z Koštian. Sosbieral Ján Párička. Prostonárodné hry z Koštian. (Turčianska stolica). Opisuje Ján Párička. S. 9-29, 37, 38,  83-89, 127, 171-173, 169.

Rozmnožený materiál

 

STRELEC, Karol                                                          OL31 D1, D2, D3                    

Ľudové hudobné nástroje zo zbierok Etnografického ústavu Slovenského národného múzea v Martine. Texty napísal: ... Fotografie za spolupráce Karola Strelca vyhotovil: Ivan Darula.

Martin, Osveta, 1980. 18 fareb. listov + 12 s. text. v prebale

 

OSNOVA                                                                                                 OL32

Osnova pre vedenie prieskumov ľudovej kultúry.

Detva - Banská Bystrica, FSP-Krajské osvetové stredisko, 1986. 20 s. [1s.] Rozmn.

 

REMESLÁ                                                                                                         OL33A/B

Remeslá  v Turci. [Rešerš z fondov SNK]. 2014. [4] s. 

Cechy Turca. [Starší výber] [8] s.

Spojené v jednom obale

 

KOMOROVSKÝ, Ján                                                                                             OL 34

Tradičná svadba u Slovanov.

Bratislava, Univerzita Komenského, 1976. 310 s. Viaz.

Lit.

 

MAILING, Vojtech                                                                                                 OL35

Ta dala mamka, ta dala dcéru. Slovenská svadba vo zvykoch a obyčajoch.

Brno, C Press, 2009. 208 s. Viaz.

 

OTEPKOVÁ, Viera                                                                                                   OL36

Kalendár miest a obcí Turca 2009 – História erbov.

Martin, VAV and Rossi, [2009].

Použ. lit. Matej Bel: Turčianska stolica; J. Šikura: Miestopisné dejiny Turca.

Fotografická publikácia

 

ĽUDOVÉ                                                                                                                     OL37

Ľudové umelecké výrobky na Slovensku.

Bratislava, Slovart, 1986. Nestr. Brož.

Obalový názov nem., angl., rus.

 

PŘEDMLUVA                                                                          OL38

Předmluwa. Laskawí čtenáři! Co je v této knížce, to psáno jest pro těch, kteří při sedláckých swadbách jisté powinnosti vykonáwají, totiž pro tak řečiných starejssích, (družbůw) a jiných.

Pilliss, [b.m.], 1918. Stĺp. str. 10-60.

Text darovala H. Vojteková v r. 2009

[Svadobné texty]

 

PRÍDAVOK                                                                                                              OL39

Prídavok nových piesní duchovných ku Tranovskému Kancionálu a ku Zpěvníku. [Advent, Vianoce, Nový rok]

V Liptovskom Svätom Mikuláši, Tranoscius, 1932. 47 s. Brož.

Prefotený text z fondu SNK

 

ZELINOVÁ, Hana                                                                                                       OL40

Svadba v Turci. In Zborník Slovenského národného múzea XCV,  Etnografia, 42, 2001. S. 91 – 109.

Odtlačok

 

BÍLKOVÁ, Hana                                                                      OL41

Svadba v Turci. Svadobné zvyky a obyčaje. Zost.: ...

Martin, Okresné osvetové stredisko, 1987. 26 s. Rozmn.

Obalový názov

 

ČAPLOVIČ, Pavol                                                                                                    OL42

Ľud Oravy v minulosti. Kresby vyhotovil: Igor Krpelan.

Martin, Osveta, 1980. 154 s., 46 fareb. príl. Viaz.

-„Edícia obrazových a vlastivedných publikácií“-

Rozložený tit. list

Dar od Zuzany Líškovej

 

NEHERA, Otakar – LADIŽÍNSKY, Štefan                                        OL43

Rosa života. Slovenský ľudový umelecký kolektív. Fot.: Otakar Nehera. Text: Štefan Ladižínsky.

Bratislava, Tatran, 1979. 168 s. Viaz.

Obrazová publikácia

Dar od Zuzany Líškovej

 

KAŇOVÁ, Magdaléna                                                                                             OL44

Ľudový textil. Výber exponátov, libreto, scenár a text v katalógu: ...

Fot.: Ján Dérer

Martin, Slovenské národné múzeum, 1981. 50 s. Brož.

 

PANČUHOVÁ, Eva – MINTÁLOVÁ, Zora                                          OL45

Z ľudovej kultúry Turca. Zost.: ... a kol.

Martin, Matica slovenská, 2004. 415, [1] s. Viaz.

Výberová bibliografia k národopisu Turca, autorský reg., reg. zemepis. názvov

ISBN 80-7090-766-6

 

MALÝ                                                                                                                       OL46

Malý receptář z hanácke kuchyně. Lidový rok 2008. Velká Bystřice. 2. vyd.

Velká Bystřice, Kultúrní středisko, 2008. 8 s. Brož.

 

DUDKOVÁ, Eva                                                                                                       OL47

Turiec. Ľudový odev v Belej-Duliciach. Zost.: ...

Martin, Turčianske kultúrne stredisko, 2011. 63 s. Brož.

ISBN 978-80-85159-00-3

 

DOKUMENT                                                                       OL48

Dokument o hľadaní možných ciest k sebavedomému spoznávaniu národnej kultúry k spevňovaniu jej základov a jej budúcnosti na hľadanie ktorých sa v rokoch 1990-1994 zamerali AIA Centrum Bratislava, TUZLUK Martin, HONZLUK Chrenovo-Brusno... Zost.: Viliam Ján Gruska,...

Chrenovo-Brusno, AIA Centrum – TUZLUK–HONZLUK, 1995. 50 s. Brož.

Obalový názov

-„O hľadaní kultúry a jej budúcnosti“-

 

GRUSKA, Viliam Ján                                                             OL49

Cesty hudby k mladým a mladých k hudbe. Zborník príspevkov určený pre viacodborovú rozpravu, ktorá sa uskutočnila ako súčasť V. Podroháčskeho stretnutia mladých muzikantov.

Staré nôty mladých strún... v dňoch 19–21. apríla 1995. Zost.: ...

Bratislava, Prebudená pieseň - AIA Centrum Viliam J. Gruska, 1995. 120 s. Brož.

 

STRELEC, Karol                                                                   OL50

Ľudové šperky. Výkladový slovník (systemizácia, typológia, terminológia).

Bratislava, Slovenské národné múzeum, 1990. 78 s. Brož.

-„Metodické príručky“-

 

OBEC                                                                              OL51

Obec Mošovce 2012. [Historický kalendár]

Mošovce, Obec Mošovce, 2012. 12 s. Hrebeňová väzba

 

BALLOVÁ, Jozefína                                                                OL52

Z klenotnice ľudovej slovesnosti obce Košťany nad Turcom v zápisoch Jána Páričku. Z časopisecky vydaných textov a archívnych materiálov ALU SNK v Martine zostavila a na vydanie pripravila Jozefína Ballová, autorka kalendária, edičnej poznámky a edičných zásad. Ilustr.: Petra Mišíková.

Košťany nad Turcom,  Obec Košťany nad Turcom, 2013. 157, [3] s.

V kartónovom obale

ISBN 978-80-971871-8-2

 

BARAN, Ludovít – STAŘÍKOVÁ, Jitka                                              OL53

Lidové kroje Slovácka.

Praha, ČTK, [19]89. 33 list. s trojdielnou obálkou v prebale

Obrazová publikácia

 

GULEJA, Karol – KLIMEK, Reinhard – SUCHY, Tomi                                 OL54

Svet drotárov. Umelecko-historická etnograficko-technická sociálna monografia.

Martin, Matica slovenská, 1992. 248, [6] s. Viaz.

ISBN 80-7090-232-9

 

JUNAS, Ján                                                                            OL55

Turčianske chotáre.

Martin, Gradus, 1996. 231 s.

Frontispice. Olejkárska skrinka

 

ETNOGRAFICKÝ                                                                         OL56

Etnografický atlas Slovenska. Mapové znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultúry. Ilustr.: Arne B. Mann.

Bratislava, Veda-Slovenská kartografia, 1990. 124 s., 535 mp. príl.

Abecedný záznam výskumných lokalít EAS + 2 veľké mp. príl. + priesvitka na identifikáciu okresov

Súbežný názov a text rus. a nem.

Atlas v obale

ISBN 80-224-0075-0

 

BEL, Matej                                                                             OL57

Turčianska stolica.

Martin, Osveta, 1989. 104 s. Viaz.

ISBN 80-217-0077-7

 

MINTÁLOVÁ-ZUBERCOVÁ, Zora                                                     OL58

Z turčianskej kuchyne, pamiatky a pozoruhodnosti, tradície a ľudové obyčaje, najlepšie recepty. Ilustr.: Miroslav Knap.

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. 252 s.1 mp. príl. Viaz.

Slovníček, register, recepty

 

SEDLÁKOVÁ, Viera                                                                    OL59

Ľudové hudby v Turci v 20. storočí.

[Brno], b.n., [po r. 1980]. S. 146-152.

Odtlačok

 

RUTTKAY, Juraj                                                                       OL60

Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach 1.

Vrútky, b. n., [2000?]. S. 243-257.

Rozmnožené

 

MATICA                                                                                OL61

Matica slovenská 1863 – 1998.

[Martin, Matica slovenská, 1998]. 40 s. voľ. obr. v prebale

 

MARETTOVÁ, Stanislava                                                               OL62

Remeslo má zlaté dno. Katalóg ľudových tvorcov z Oravy a Moravy.

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko, 2010. 84 s. Brož.

ISBN 978-80-970334-0-8

 

POLONEC, Ondrej                                                                                                         OL63

Košťany nad Turcom. Národopisná monografia obce. Roku 1933 napísal Ondrej Polonec. Košťany nad Turcom, Obec Košťany nad Turcom, 2004. 80 s. Viaz.

Na titulnom liste podpis autora

ISBN 80-969247-6-1

 

HRUŠOVSKÝ, Ján                                                                                                    OL64

Obrázky starého Martina.

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010. 258 s. Prieč. Viaz.

ISBN 978-80-8115-029-6

Menný register

 

ZUBERCOVÁ-GRULICHOVÁ, Šárka – KOČALKOVÁ-KOŠOVÁ, Božena             OL65

Záverečná diplomová práca vedúcich detských a mládežníckych tanečných kolektívov v Bratislave 1984. (rozšírené vydanie).

Martin, vl. n. 1984., 59 s., [1] mp. príl. Strojopis. Brož.

 

HLÔŠKOVÁ, Hana – ŽABENSKÝ, Miroslav                                                        OL66

Tradícia folklóru dnes. Zborník vybratých záverečných prác akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na hudobnú a tanečnú folkloristiku. Zost.: ...

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko, 2014. 131, [1] s. Brož.

 

REICHLOVÁ-KUCHÁRIKOVÁ, Ľudmila                                                                OL67

Náuka o krojoch a vkuse. Učebnica pre odborné školy pre ženské povolania a pre ústav na vzdelanie učiteliek žen. odb. škôl.

Martin, Matica slovenská, 1941. S. 266-269.

Odtlačok

Dar od Moniky Barabášovej

 

LAZIŠŤAN, Eugen - PAUER, Marián                                                                  OL68            

Krajina našej pamäti.

Martin, Matica slovenská, 2014. [104] s. Viaz.

Obrazová publikácia

ISBN 80-7090-728-2

 

KELTI                                                                                          OL69 D1

Kelti na Slovensku. Zborník z konferencie 2014. Vydal a zost.: Žilinský samosprávny kraj.

[Žilina], Žilinský samosprávny kraj, 2014. 95 s. Brož.

ISBN 978-80-971670-0-4

 

KYSEĽ, Vladimír                                                                                                    OL70

Inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry. Metodické zošity na podporu výskumu, spracovania a prezentovania tradičnej ľudovej kultúry. Zost.: ... Hlavný riešiteľ odbornej časti projektu Daniel Luther.

Zošit 1 Poznámky k projektu a používaniu zošitov

Zošit 2 01 Lokalita

            02 Kultúrna krajina a sídlo

Zošit 3  03 Spoločenská a duchovná kultúra

Zošit 4  04 Materiálna kultúra

Zošit 5  05 Výtvarná kultúra

Zošit 6  06 Umelecká kultúra

Bratislava, SĽUK, 2010. 23, 12, 24, 32, 23, 15 s. v obale

ISBN 978-80-970-602-1-3

 

DFS                                                                                OL71

DFS Turiec. Články, výskumy...

Interný materiál DFS Turiec v obale

 

JURENKOVÁ, Vladimíra                                                           OL72

Myjava 2004. 18. – 20. júna 2004. 45. medzinárodný folklórny festival. Bulletin. Zost.: ... Príspevky: autori programov MFF Myjava 2004. Ilustr.: Čipka v tvorbe Vlada Pagáčika. Fot.: Ivan Kováč.

Myjava, Mesto Myjava – Dom kultúry Myjava, 2004. 109 s. Brož.

 

KORNIČKA                                                                         OL73

Kornička. Trenčín-Slovensko. Detský folklórny súbor z Trenčína.

Trenčín, Q-EX, [2001]. 1 list zlož. v [6] s.

 

SOUZNENÍ                                                                        OL74

Souznení 13.12. - 16.12. 2007. Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel.

[Ostrava, Souznení], 2007. 12 s. Brož.

Voĺne vložená pozvánka

 

NÁRODNÁ                                                                                                                OL 75 

Národná osveta 12/94. Jubilujúci folklórny festival Východná.

Bratislava, Obzor, 1994. 40 s., [1] s.

Vyd. národné osvetové centrum

Dvojtýždenník                                                                                                          

 

MINTÁLOVÁ-ZUBERCOVÁ, Zora                                                                              OL 76

Tradície na Slovensku. Rodinné a výročné sviatky a zvyky. Text.: … Photo.: Mária Mahútová.

Bratislava, Slovart, 2015. 359, /1 / s. Viaz. v prebale.

ISBN 978-80-556-1482-3

 

JERGA, Jozef                                                                                                           OL77

Svadba  pod Tatrami. Ilustr. : Vladimír Droppa.

Liptovský Sv. Mikuláš,  Tranoscius, 1950. Nestr. v prebale. 

Obsahuje venovanie autora.

 

OD Ondreja                                                                                                      OLD1,D2,D3 

Od Ondreja do troch kráľov. Vianočné recepty a tradície slovenského vidieka. Ilustrácie: Elena Šišková.

Zvolen, Ústav pre výchovu a vdelávanie LVH SR, 2000. 124 s.

ISBN 80-88677-79-3

 

ZBORNÍK                                                                                                                OL 79

Zborník Slovenského národného múzea. Ročník 76-1982. Etnografia 23. Zost.: Igor Krištek.

Martin, Osveta, 1982. 303,  / 6 / s. Viaz. v prebale -“Vlastivedné zborníky“

 

ŽABENSKÝ, Miroslav                                                                                          OL 80 D1

Hudobná a tanečná folkloristika. Zborník vybraných záverečných prác akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na hudobnú a tanečnú folkloristiku. Zost.: … Výber: Hana Hlôšková.

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko, 2015. 212, / 2 / s. Brož.

ISBN 978-80-89744-05-3

 

ĽUDOVÝ                                                                                                                    OL 81

Ľudový textil. / /Katalóg výstavy. / Libreto, scenár a text v katalógu : Magdaléna Kaňová.

Martin, Slovenské národné múzeum,  1981. 50, / 2 / s. Brož.

 

ŠMAKALOVÁ, Iva                                                                 OL 82

Integrálna dedina. Štúdia slovenskej zemianskej dediny v Turci.

Praha, Sociálny ústav ČSR, 1936. 111,  / 12  / listov obr. Príl.  Brož.

Publikácia  Sociálneho ústavu ČSR č. 67

 

LACKO, Richard                                                                  OL 83

Martin v premenách  staršej histórie. Katalóg výstavy. Autor:  …

Martin, Múzeum Andreja Kmeťa 1984.Nestr. Brož.

Použ. lit.

ISBN 80-900414-9-3

 

SLOVENSKÝ                                                                                                        OL 84

Slovenský národopis. Časopis Národopisného ústavu  Slovenskej akadémie vied

Ročník 36, 1988, číslo 3-4

/ Bratislava / VEDA, 1988. S 393-672.  Brož.

 

KADAŠIOVÁ, Otília                                                            OL 85

Pojme sa povyprávať… o starých slovách, o strečanskom kroji, ostarosvetských

receptoch, o zvyklostiach v Strečne. Autor: Otília Kadášiová. Spracovali: Anna Gáborová,

Jozef Jurík.

Strečno, Otília Kadašiová vl.n. 2017. 80 s. Brož.

Obsahuje venovanie

 

VLASTIVEDNÝ                                                                                                     OL 86

Vlastivedný zborník Považia XI.

Martin, Osveta,  1972. 219, /3/ s. Viaz.

MDD DFS Turiec 1.6.2024 TJ Dražkovce TU

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz