39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

        POZVANKA 

NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE DFS TURIEC

3.júna 2021 o 16:30 v CVČ Kamarát  info TU

 Informácia z 18.5.2021  Pokyny činnosť CVČ pre vedúcich a detí DFS Turiec (1).rtf (58069)

 S účinnosťou od 17. 5. 2021 sa v súlade s podmienkami  COVID AUTOMAT-u obnovuje prezenčná činnosť CVČ. Je na zvážení rodičov, či deti budú v aktuálnej situácii záujmové vzdelávanie navštevovať.

Vedenie DFS TURIEC  s účinnosťou od 20. 5. 2021 záčína v CVČ Kamarát pravidelnú činnosť DFS Turiec.

Informácie TU

počítadlo.abz.cz

Hudobná zložka

  DĽH JAVORČEK
   Beniač Michal - husle
   Botur Justín – kontrabas
   Celerínová Zuzana – husle prim
   Hebboul Sabrina – husle
   Kňazková Karin – husle
   Bc. Poloncová Petrana – cinbal
   Ramšík Andrej – akordeón
   Sňahničan Jerguš – husle
   MUDr. Dvoran Pavol – kontrabas
 
  Píšťalky
   Bocková Zuzana
   Brnová Nina
   Dolníková Radka
   Kapalová Zuzana
   Kmeťová Tamara
   Kmeťová Júlia
   Kohút Dominik
   Novosad David
   Pauliková Lesia
   Žilinec Richard
   RNDr. O´Brien Katarína
 
  Korepetícia
   Linceni Ján - akordeón

 

 

 

   Dátum poslednej aktualizácie 8.10.2020