36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

ČLENOVIA SÚBORU

Umelecké vedenie

Božena Kočalková – umelecká vedúca
Ján Linceni – organizačný vedúci
Mgr. Alena Havlínová – tanečný pedagóg, umelecká vedúca
Ing. Antonín Havlín – tanečný pedagóg
Mgr. Zuzana Dejčíková – vedúci hlasový pedagóg
Mgr. Monika Barabášová – hlasový pedagóg
Zuzana Lišková – hlasový pedagóg
Helena Dejčíková – krojárka, hospodár
Marián Kramár – umelecký vedúci ĽH Javorček, hudobný pedagóg
Mgr. Ľubica Paulíková – tanečný pedagóg
Mgr. Ľubica Podhorská - tanečný pedagóg, grafik
RNDr. Katarína O´Brien – hra na dychové nástroje

 

Externí spolupracovníci
Ing. Peter Králiček – choreograf

 

Tanečníci a speváciCelerínová Zuzana - husleMuzikanti ľudovej hudby JAVORČEK

Čížeková Tereza - cimbal
Hatara Daniel - kontra husle
Botur Justín - kontrabas
Linceni Ján - akordeón
Kramár Marián - husle

 

Dátum poslednej aktualizácie: 11 07. 2018