40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

Rozprávky, rečňovanky, hry

LysÁKOVÁ, Marta – KOPINOVÁ, Ľubica – PODHORNÁ, Anna                               R1

Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. Ilustr.: Vlado Kardelis.

Bratislava, SPN, 1989. 366 s. Viaz.

Zoznam piesní a hudobno-pohybových hier

 

Jerský, M. A.                                                                                                            R2

Maroško a Medko. Veršovaná rozprávka zo salaša. Ilustr.: Ján Hála.

Bratislava, Tatran, [1960]. Prieč. 61 s. Rozmn.

 

HRUBÍN, František                                                                                                     R3

Slnečný úsmev. Z poézie Františka Hrubína vybrala a preložila Mária Rázusová-Martáková. Ilustr.: Adolf Zábranský.

Bratislava, Mladé letá, 1960. Prieč. Nestr.  Rozmn.

 

RÁZUSOVÁ – MARTÁKOVÁ, Mária                                                                               R4

Od jari do zimy. Ilustr.: Katarína Ševellová-Šuleková.

Bratislava, Mladé letá, 1989. Prieč. 130 s.  Rozmn.

-„Vybrané spisy Márie Rázusovej-Martákovej“ -

 

Mišurcová, Viera                                                                                                      R5

Hry se zpěvem. Pro mateřské školy. 5. vyd. Ilustr.: Jaromír Lauda. Klavírní doprovod.: ... Zděnek Mišurec.

Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 83 s. Brož.

- „ Na pomoc učitelům a vychovávatelům“-

Príloha: Klavírní doprovod ke hrám se zpěvem. 27 s.

 

CHMELOVÁ, Elena – VODRÁŽKA, Jaroslav                                                                 R6

Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky. Zostavila a upravila.... Ilustr.: Jaroslav Vodrážka.

Bratislava, Mladé letá, 1955. 169 s. Viaz.

Pramene, slovníček výrazov

Poškodená väzba

 

Bulatov, Michal Alexandrovič                                                                                    R7

Div a zázrak. Ruské ľudové rozprávky, piesne a rečňovanky. Z rus. orig. preložila: Mária 

Rázusová-Martáková. Ilustr.: Jaroslav Vodrážka. 2. vyd.

Bratislava, Mladé letá, 1956. 157 s. Viaz.

Poškodená väzba

 

Ďuríčková, Mária                                                                                                      R8

Zlatá brána. Ľudové rozprávky, pesničky, hádanky, hry a povedačky pre najmenších. Zost.: ... Ilustr.: Miroslav Cipár. 2. vyd.

Bratislava, Mladé letá, 1978. 287 s. Viaz.

Slovníček, pramene

 

Bendová, Krista                                                                                                         R9

Nezábudky. Z tvorby Kristy Bendovej vybrala Lýdia Kyseľová. Ilustr.: Ján Dressler.

Bratislava, Mladé letá, 1988. 123 s. Viaz.

 

MICHÁLEK, Ján                                                                                                              R10

Keď je dobrá klobása. Spomienkové rozprávanie slovenského ľudu. Zozbieral, vybral a spracoval: ... Ilustr.: Miroslav Cipár.

Bratislava, Tatran, 1987.  248 s. Viaz.

-„Ľudové umenie na Slovensku“-

 

Škultéty, August  Horislav                                                                                          R11

Rečňovanky. Autor:... Ilustr.: L. Záborský

Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1960. [28] s. Viaz.

-„Krídla“- Zv. 6

Rozlož. tit. list. Poškodená väzba

 

Ďuríčková, Mária                                                                                                        R12

Niet krajšieho mena. Výber ľudových pesničiek, hier a povedačiek pre najmenších. Z ľudovej slovesnosti vybrala a upravila: ... Ilustr.: Ľuba Končeková-Veselá.

Bratislava, Mladé letá, 1981. 37 s. Viaz.

 

Zemaníková, Zuzana                                                                                                   R13

Pesničkové nevesty. Ilustr.: Róbert Brun.

Bratislava, Mladé letá, 1984. 126 s. Viaz.

Pre čitateľov od 6 rokov

 

TURAN, Ján                                                                                                                     R14

Čo kocúrik napriadol. Ilustr.: Klára Šmidová.

Bratislava, Mladé letá, 1987. 61 s. Viaz.

Poézia pre najmenších

 

Ondrejka, Kliment                                                                                              R15=R16 D1

Poďte, deti, medzi nás. Detské hry a rozprávky. Ilustr.: Viera Kraicová. [Hudba]: Ladislav Burlas.

Bratislava, Mladé letá, 1980. 125 s. Viaz.

Pre deti predškolského veku

 

Záturecký,  Adolf Peter                                                                                            R17

Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. 2. vyd.

Bratislava, Tatran, 1974. 756 s. Viaz.

-„Hviezdoslavova knižnica“- Zv. 230

 

NAVRÁTIL, Ján                                                                                                                  R18

Riekanky. Ilustr.: Katarína Ševellová-Šuteková.

Bratislava, Mladé letá, 1988. 90 s. Viaz.

 

Medvecká, Elena                                                                                                              R19                                              

Z vlastných koreňov. Detské hry a tance. Text: ... Ilustr.: Eva Melkovičová, Dušan Ondriáš, Marta Chamilová.

Bratislava, SAV, 1997. 233 s. Brož.

ISBN 80-88820-03-0

 

Dobšinský, Pavol                                                                                                           R20

Slovenské obyčaje, povery a čary.

Bratislava, Pictus, 1993. 143 s. Viaz.

-„Pramene“- Zv. 1

ISBN 80-7128-006-2

 

ONDREJKA, Kliment                                                                                                         R21

Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku.

Neúplný popis  - kniha vo fonde chýba

 

Ondrejka, Kliment – BIĽOVÁ, Antónia                                                                        R22

Hry so spevom pre materské školy. 

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965. 174 s. Viaz.

 

Ondrejka, Kliment                                                                                                          R23

Rytmika a ľudové tance. Pre 1.-9. ročník ZDŠ. Autori: ... a kol.

Bratislava, SPN, 1973. 156 s. Brož.

 

MEDVECKÁ, E.                                                                                               R24=R19 D1

Z vlastných koreňov. Detské hry a tance ...

 

VYČÍTANKY                                                                                                                     R25

[Vyčítanky, hry...]

Rozmnožené interné materiály v plastovom obale. [21] s.

 

Ferko, Milan                                                                                                                   R26

Na Mars a späť. Ilustr.: Vincent Hložník. Upravil: Dušan Šulc.

Bratislava, Mladé letá, 1960. 57 s. Viaz.

 

RÁZUSOVÁ-Martáková, Mária                                                                                   R27

Junácka pasovačka. Povesti o Jánošíkovi. Ilustr.: Róbert Dúbravec. 6. vyd.

Bratislava, Mladé letá, 1987. 83 s. Viaz.

-„Mimočítanková literatúra pre žiakov ZŠ“-

 

MELICHER, Jozef                                                                         R28

Tekovské povesti. Povesti, poverové a humoristické príbehy z dolného Pohronia. Ilustr.: Ján Lengyel.

Bratislava, Tatran, 1989. 189 s. Viaz.

-„Korene. Zv. 28“

Rozložený tit. list

 

HOLÉCYOVÁ, O.  – KLINDOVÁ, Ľ. – BERDYCHOVÁ, J.                                                  R29

Príklady pohybových hier. [Hry v materskej škole].

Rozmnožený interný materiál v obale

Umelý podnázov

 

ZBRANEK, Josef                                                                       R30

Veselé vinše k meninám. 303 veršovaných  blahoželaní na 401 mien.

Bratislava, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, [19]96. [54 s.]

ISBN 978-80-969645-0-5

 

VINŠOVAČKY                                                                                                                   R31

Vinšovačky, blahoželania, oznamy a priania pre najrôznejšie príležitosti.

K meninám, narodeninám,jubileám, maturitám, promóciám, svadobnému stolu...

Banská Bystrica, Trian 1992. 160 s Brož. -“Dotyky“

Poškodená väzba

ISBN 80-901166-0-4

 

ŠIPKA, M.                                                                                                                   R32

Vinšujeme Vám k Vianociam, Božiemu narodeniu, Novému roku, Veľkej noci

a ďalším náboženským a svetským sviatkom. Zost.: … a kol.

Banská Bystrica, Tatran 1992. 160 s.Brož.

ISBN 80-901166-1-2

 

MIKŠÍKOVÁ, Blažena – KNAP, Miroslav                                                                         R33

O kom? O čom? O všeličom. Tvorivý pracovný zošit pre deti materských a základných skôl.

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko 2016. 32, 1 s.

ISBN 978-80-89744-04-6

 

ĎURÍČKOVÁ, Mária                                                                                                          R 34

Biela kňažná. Ilustroval: Miroslav Cipár. 2. vyd.

Bratislava, Mladé letá 1980. 154,  4 s

Obsahuje vysvetlivky.      

 

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz