37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

Our dear friends and casual visitors,

Welcome to children's folklore group Turiec. Coming soon to learn more about us.

 24.2. - 28.2.2020 súborové prázdniny. 

Stretneme sa 3.3.2020 v obvyklom čase.

Doplnené vystúpenia DFS Turiec na marec, apríl 2020 TU

 

počítadlo.abz.cz