39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Osobnosti

DOM                                                                                                                         OS 1

Dom v ktorom sa tancuje. O živote a svete choreografa Vlada Urbana.

Zhovárala sa Zuzana Bobriková

/Košice/, Koltobin 2016. 167 s. Viaz.

Obsahuje venovanie  Vlada Urbana

Urban, Vlado - o ňom

ISBN 978-80-8129-062-6

 

KOVÁČ- ADAMOV,  Mišo                                                           OS 2

Filip Lašút (1945-2012). Pocta divadelnému fotografovi. Zost.: …

Katarína Šulganová, Michal Lašút

Vrútky, FOMI, 2017. 167, / 3/ s.

Lašút, Filip – o ňom

ISBN 978-80-971832-2-6

 

        POZVANKA 

NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE DFS TURIEC

3.júna 2021 o 16:30 v CVČ Kamarát  info TU

 Informácia z 18.5.2021  Pokyny činnosť CVČ pre vedúcich a detí DFS Turiec (1).rtf (58069)

 S účinnosťou od 17. 5. 2021 sa v súlade s podmienkami  COVID AUTOMAT-u obnovuje prezenčná činnosť CVČ. Je na zvážení rodičov, či deti budú v aktuálnej situácii záujmové vzdelávanie navštevovať.

Vedenie DFS TURIEC  s účinnosťou od 20. 5. 2021 záčína v CVČ Kamarát pravidelnú činnosť DFS Turiec.

Informácie TU

počítadlo.abz.cz