37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Osobnosti

DOM                                                                                                                         OS 1

Dom v ktorom sa tancuje. O živote a svete choreografa Vlada Urbana.

Zhovárala sa Zuzana Bobriková

/Košice/, Koltobin 2016. 167 s. Viaz.

Obsahuje venovanie  Vlada Urbana

Urban, Vlado - o ňom

ISBN 978-80-8129-062-6

 

KOVÁČ- ADAMOV,  Mišo                                                           OS 2

Filip Lašút (1945-2012). Pocta divadelnému fotografovi. Zost.: …

Katarína Šulganová, Michal Lašút

Vrútky, FOMI, 2017. 167, / 3/ s.

Lašút, Filip – o ňom

ISBN 978-80-971832-2-6

 

POĎAKOVANIE

FONDU NA PODPORU UMENIA

OZNÁMENIE

       Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu ašportu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  sa s účinnosťou

od 12. októbra 2020 do odvolania
mimoriadne prerušuje prevádzka
centier voľného času.

   ROZHODNUTIE  TU

Pravidelné skúšky DFS Turiec sa z hore uvedených dôvodov rušia !

Naďalej sledujte : https://www.dfsturiec.sk/

                              https://www.cvckamarat.eu/

 
počítadlo.abz.cz