40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz

Vedenie DFS Turiec

Umelecké vedenie

Ján Linceni – organizačný vedúci

Mgr. Alena Havlínová – umelecká vedúca, tanečný pedagóg
Ing. Antonín Havlín – tanečný pedagóg
Mgr. Zuzana Dejčíková – vedúci hlasový pedagóg
Mgr. Monika Barabášová – hlasový pedagóg
Helena Dejčíková – krojárka, hospodár
MUDr. Pavol Dvoran,PhD.  – vedúci ĽH Javorček, hudobný pedagóg
Mgr. Ľubica Paulíková – tanečný pedagóg
Bc, Ľubica Podhorská - tanečný pedagóg, grafik

Mgr. Michaela Kalinčáková  - hudobný pedagóg

Externí spolupracovníci

Ing. Peter Králiček - choreograf