40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

INFO 14-2023 k vystúpeniu DFS Turie a jeho hostia 9.12.2023 TU

 

Vstupenky si môžete zakúpiť kliknutím na link
 
Zakúpené vstupenky cez formulár si môžete prevziať osobne v kancelárii DFS Turiec /CVČ Kamarát/ v utorok a štvrtok od 16:30 do 19:00 hod. alebo hodinu pred začiatkom podujatia pred vstupom do sály.
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz

Vedenie DFS Turiec

Umelecké vedenie

Ján Linceni – organizačný vedúci

Alena Havlínová, Mgr. – umelecká vedúca, tanečný pedagóg
Antonín Havlín, Ing. – tanečný pedagóg
Zuzana Dejčíková, Mgr. – vedúci hlasový pedagóg
Monika Barabášová, Mgr. – hlasový pedagóg
Helena Dejčíková – krojárka, hospodár
Pavol Dvoran, MUDr. – vedúci ĽH Javorček, hudobný pedagóg
Ľubica Paulíková, Mgr. – tanečný pedagóg
Ľubica Podhorská, Bc. - tanečný pedagóg, grafik

Michaela Kalinčáková, Mgr. - hudobný pedagóg

Externí spolupracovníci

Ing. Peter Králiček - choreograf