39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

        POZVANKA 

NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE DFS TURIEC

3.júna 2021 o 16:30 v CVČ Kamarát  info TU

 Informácia z 18.5.2021  Pokyny činnosť CVČ pre vedúcich a detí DFS Turiec (1).rtf (58069)

 S účinnosťou od 17. 5. 2021 sa v súlade s podmienkami  COVID AUTOMAT-u obnovuje prezenčná činnosť CVČ. Je na zvážení rodičov, či deti budú v aktuálnej situácii záujmové vzdelávanie navštevovať.

Vedenie DFS TURIEC  s účinnosťou od 20. 5. 2021 záčína v CVČ Kamarát pravidelnú činnosť DFS Turiec.

Informácie TU

počítadlo.abz.cz

Vedenie DFS Turiec

  Umelecké vedenie

 Božena Kočalková – umelecká vedúca
  Ján Linceni – organizačný vedúci
  Mgr. Alena Havlínová – umelecká vedúca, tanečný pedagóg
  Ing. Antonín Havlín – tanečný pedagóg
  Mgr. Zuzana Dejčíková – vedúci hlasový pedagóg
  Mgr. Monika Barabášová – hlasový pedagóg
  Helena Dejčíková – krojárka, hospodár
  MUDr. Pavol Dvoran – umelecký vedúci ĽH Javorček, hudobný pedagóg
  Mgr. Ľubica Paulíková – tanečný pedagóg
  Bc. Ľubica Podhorská - tanečný pedagóg, grafik
  RNDr. Katarína O´Brien – hudobný prdagóg, dychové nástroje

 

  Externí spolupracovníci
  Ing. Peter Králiček – choreograf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dátum poslednej aktualizácie 8.10.2020