37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Videogaléria DFS Turiec

Video ukážky našich choreografií zo súborového archívu nájdete   

Čo natočili iný o DFS Turiec na  YouTube  a na Vimeo

počítadlo.abz.cz