40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

POZOR !!! INFO 1-2024 pre rodičov. TU

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz

OBČIANSKE ZDRUŽENIE dFS TURIEC

Občianske združenie vzniklo pri Detskom folklórnom súbore Turiec v novembri 1996. Hlavným dôvodom bolo zlepšenie financovania činností DFS Turiec a aktívne zapojenie rodičov do života súboru. Spolupráca je od začiatku vynikajúca, čoho dôkazom je aktívne občianske združenie aj v súčasnosti.

   PREDSEDNÍCTVO DFS TURIEC OZ

     Ing, Soňa Bažleková  – predseda OZ
     Ján Linceni – podpredseda OZ
     Andrea Kašubová – tajomník OZ
     Helena Dejčíková – hospodár OZ
     Ing. Antonín Havlín - odborná práca s deťmi
     Ivan Ďanovský – spoločenský život a styk s členmi OZ
     Zdenka Ripková,Dis - spoločenský život s členmi OZ

   DOZORNÁ  RADA

     Martina Brnová - predsedníčka dozornej rady

      Mgr. Alena Havlínová  členka dozornej rady OZ,

      Ing. Ivana Židová – člen dozornej rady OZ

 

 

        Dátum poslednej aktualizácie:6.2.2024