36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

!!! Doplnené vystúpenia !!! Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

Viac informácií  k vystúpeniam v Aktualitách

18. 8. 2018 Východna info. TU

14.8. a 16.8 2018 Mimoriadna skúška členov DFS Turiec TU

Dodatok k infoblesku 2-2018 Šumiac- Telgart TU 

ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní. Pomáhajú nám :-)

počítadlo.abz.cz

OBČIANSKE ZDRUŽENIE dFS TURIEC

Občianske združenie vzniklo pri Detskom folklórnom súbore Turiec v novembri 1996. Hlavným dôvodom bolo zlepšenie financovania činností DFS Turiec a aktívne zapojenie rodičov do života súboru. Spolupráca je od začiatku vynikajúca, čoho dôkazom je aktívne občianske združenie aj v súčasnosti.

VedeNIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA dfs TURIEC

Ing. Soňa Bažleková – predseda OZ
Ján Linceni – podpredseda OZ
Andrea Kašubová – tajomník OZ
Helena Dejčíková – hospodár OZ
Božena Kočalková – Správa majetku
Ing. Jaroslav Rusnák - projektová činnosť
Denisa Buricová – spoločenský život a styk s členmi OZ
RNDr. Katarína O'Brien – spoločenský život a styk s členmi OZ
Ing. Antoním Havlín - odborná práca s deťmi

Mgr. Alena Havlínová – predseda dozornej rady OZ,
Ivana Kňazková – člen dozornej rady OZ
Ing. Ivana Židová – člen dozornej rady OZ

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 10. 2. 2018