40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

OBČIANSKE ZDRUŽENIE dFS TURIEC

Občianske združenie vzniklo pri Detskom folklórnom súbore Turiec v novembri 1996. Hlavným dôvodom bolo zlepšenie financovania činností DFS Turiec a aktívne zapojenie rodičov do života súboru. Spolupráca je od začiatku vynikajúca, čoho dôkazom je aktívne občianske združenie aj v súčasnosti.

   PREDSEDNÍCTVO DFS TURIEC OZ

     Soňa Bažleková, Ing. – predseda OZ
     Ján Linceni – podpredseda OZ
     Andrea Kašubová – tajomník OZ
     Helena Dejčíková – hospodár OZ
     Antonín Havlín, Ing. - odborná práca s deťmi

     Ivan Ďanovský – spoločenský život a styk s členmi OZ
     Zdenka Ripková,Dis - spoločenský život s členmi OZ

   DOZORNÁ  RADA

     Alena Havlínová, Mgr. – predseda dozornej rady OZ,
     Ivana Židová, Ing. – člen dozornej rady OZ

 

 

        Dátum poslednej aktualizácie: 15.1 2023