37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

CANDRBÁL 2020 

Vstupenky v predaji od 10.12.2019  info TU

Projekt Detský folklórny súbor Turiec a jeho hostia máme úspešne za sebou. Chcem sa poďakovať deťom DFS Hájenka a DFS Turiec, ako aj vedeniu oboch kolektívov, za zodpovednú prípravu detí a nezabudnuteľný zážitok z vystúpenia. Po robote zábava a darčeky od Mikuláša.  Ďakujem všetkým rodičom a členom výboru OZ za dobroty, ktoré v „batôžku“ priniesli i za prípravu sály CVČ Kamarát.

J. Linceni, št. zástupca OZ DFS TURIEC 

počítadlo.abz.cz

OBČIANSKE ZDRUŽENIE dFS TURIEC

Občianske združenie vzniklo pri Detskom folklórnom súbore Turiec v novembri 1996. Hlavným dôvodom bolo zlepšenie financovania činností DFS Turiec a aktívne zapojenie rodičov do života súboru. Spolupráca je od začiatku vynikajúca, čoho dôkazom je aktívne občianske združenie aj v súčasnosti.

PREDSEDNÍCTVO DFS TURIEC OZ

Ing. Soňa Bažleková – predseda OZ
Ján Linceni – podpredseda OZ
Andrea Kašubová – tajomník OZ
Helena Dejčíková – hospodár OZ
Božena Kočalková – Správa majetku
Ing. Antonín Havlín - odborná práca s deťmi

Denisa Buricová – spoločenský život a styk s členmi OZ
RNDr. Katarína O'Brien – spoločenský život a styk s členmi OZ
Zdenka Ripková,Dis - spoločenský život s členmi OZ

DOZORNÁ RADA

Mgr. Alena Havlínová – predseda dozornej rady OZ,
Ivana Kňazková – člen dozornej rady OZ
Ing. Ivana Židová – člen dozornej rady OZ

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19. 2. 2019