35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujte Kalendár vystúpení 2018 Viac informácií k vystúpeniam v Aktualitách

------------

Počas jarných prázdnin pravidelné nácviky DFS Turiec NEBUDÚ.

!!!! 22.8.2018 SÚTREDENIE pre ĽH a veľké dievčatá. Viac v Aktualitách. !!!!

------------

Vopred ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní Viac informácií nájdete v podstránke 2% z daní

počítadlo.abz.cz

OBČIANSKE ZDRUŽENIE dFS TURIEC

Občianske združenie vzniklo pri Detskom folklórnom súbore Turiec v novembri 1996. Hlavným dôvodom bolo zlepšenie financovania činností DFS Turiec a aktívne zapojenie rodičov do života súboru. Spolupráca je od začiatku vynikajúca, čoho dôkazom je aktívne občianske združenie aj v súčasnosti.

VedeNIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA dfs TURIEC

Ing. Soňa Bažleková – predseda OZ
Ján Linceni – podpredseda OZ
Ing. Zuzana Macurová – tajomník OZ
Helena Dejčíková – hospodár OZ
Andrea Kašubováspoločenský život a stýk  s verejnosťou
Iveta Hušťavová - spoločenský život a stýk  s verejnosťou
Denisa Buricová – spoločenský život a styk s verejnosťou 1. skupina
RNDr. Katarína O'Brien – spoločenský život a styk s verejnosťou 2. skupina
Petra Zelenáková - spoločenský život a styk s verejnosťou 3. skupina

Ing. Ivana Židová– predseda dozornej rady OZ,
Mgr. Alena Havlínová– člen dozornej rady OZ
Mgr. Zuzana Dejčíková – člen dozornej rady OZ

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 20. 2. 2017