40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Info 6 k MDD DFS Turiec 3.6.2023 Dražkovce TU

 

ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME VÁM...


 

  1-2023 Mimoriadna informácia k  aktivitám DFS Turiec TU

 

počítadlo.abz.cz

Rozpis skúšok Dfs Turiec

Miesto konania: CVČ Kamarát, A. Kmeťa 22, Martin

Rozpis pravidelných skúšok platný od 3. 9. 2015

UTOROK ŠTVRTOK

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod II.  a I. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod II.  a I. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

Jednotlivé skúškové bloky (tanečný, spevácky, zhrávky s ĽH) sa prispôsobujú potrebám pripravovaných vystúpení, súťaží a ostatných aktivít DFS Turiec. Na skúšky sa využívajú tanečná sála, spevácka miestnosť (veľká klubovňa) a hudobná miestnosť na 1. poschodí  a malá klubovňa na 2. poschodí vľavo v budove CVČ Kamarát.

Poznámka:
Pracovné sústredenia DFS Turiec sa konajú mimo pravidelnej skúškovej činnosti vždy po vzájomnej dohode vedenia a členskej základne.

Dátum poslednej aktualizácie: 3. 9. 2015