39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

        POZVANKA 

NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE DFS TURIEC

3.júna 2021 o 16:30 v CVČ Kamarát  info TU

 Informácia z 18.5.2021  Pokyny činnosť CVČ pre vedúcich a detí DFS Turiec (1).rtf (58069)

 S účinnosťou od 17. 5. 2021 sa v súlade s podmienkami  COVID AUTOMAT-u obnovuje prezenčná činnosť CVČ. Je na zvážení rodičov, či deti budú v aktuálnej situácii záujmové vzdelávanie navštevovať.

Vedenie DFS TURIEC  s účinnosťou od 20. 5. 2021 záčína v CVČ Kamarát pravidelnú činnosť DFS Turiec.

Informácie TU

počítadlo.abz.cz

Rozpis skúšok Dfs Turiec

Miesto konania: CVČ Kamarát, A. Kmeťa 22, Martin

Rozpis pravidelných skúšok platný od 3. 9. 2015

UTOROK ŠTVRTOK

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod II.  a I. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod II.  a I. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

Jednotlivé skúškové bloky (tanečný, spevácky, zhrávky s ĽH) sa prispôsobujú potrebám pripravovaných vystúpení, súťaží a ostatných aktivít DFS Turiec. Na skúšky sa využívajú tanečná sála, spevácka miestnosť (veľká klubovňa) a hudobná miestnosť na 1. poschodí  a malá klubovňa na 2. poschodí vľavo v budove CVČ Kamarát.

Poznámka:
Pracovné sústredenia DFS Turiec sa konajú mimo pravidelnej skúškovej činnosti vždy po vzájomnej dohode vedenia a členskej základne.

Dátum poslednej aktualizácie: 3. 9. 2015