40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

MDD DFS Turiec 1.6.2024 TJ Dražkovce TU

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz

Rozpis skúšok Dfs Turiec

Miesto konania: CVČ Kamarát, Šoltésovej 25, Martin

Rozpis pravidelných skúšok platný od 1. 9. 2023

UTOROK ŠTVRTOK

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod I.  a II. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod I.  a II. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

Jednotlivé skúškové bloky (tanečný, spevácky, zhrávky s ĽH) sa prispôsobujú potrebám pripravovaných vystúpení, súťaží a ostatných aktivít DFS Turiec. Na skúšky sa využívajú tanečná sála, spevácka miestnosť (veľká klubovňa) a hudobná miestnosť na 1. poschodí  a malá klubovňa na 2. poschodí vľavo v budove CVČ Kamarát.

Poznámka:
Pracovné sústredenia DFS Turiec sa konajú mimo pravidelnej skúškovej činnosti vždy po vzájomnej dohode vedenia a členskej základne.

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 11. 2023