37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Rozpis skúšok Dfs Turiec

Miesto konania: CVČ Kamarát, A. Kmeťa 22, Martin

Rozpis pravidelných skúšok platný od 3. 9. 2015

UTOROK ŠTVRTOK

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod II.  a I. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

16,30 -17,30 hod III. skupina

17,00 - 18,45 hod II.  a I. skupina

16,30 - 19,00 hod  Ľudová hudba

Jednotlivé skúškové bloky (tanečný, spevácky, zhrávky s ĽH) sa prispôsobujú potrebám pripravovaných vystúpení, súťaží a ostatných aktivít DFS Turiec. Na skúšky sa využívajú tanečná sála, spevácka miestnosť (veľká klubovňa) a hudobná miestnosť na 1. poschodí  a malá klubovňa na 2. poschodí vľavo v budove CVČ Kamarát.

Poznámka:
Pracovné sústredenia DFS Turiec sa konajú mimo pravidelnej skúškovej činnosti vždy po vzájomnej dohode vedenia a členskej základne.

Dátum poslednej aktualizácie: 3. 9. 2015