39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

        POZVANKA 

NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE DFS TURIEC

3.júna 2021 o 16:30 v CVČ Kamarát  info TU

 Informácia z 18.5.2021  Pokyny činnosť CVČ pre vedúcich a detí DFS Turiec (1).rtf (58069)

 S účinnosťou od 17. 5. 2021 sa v súlade s podmienkami  COVID AUTOMAT-u obnovuje prezenčná činnosť CVČ. Je na zvážení rodičov, či deti budú v aktuálnej situácii záujmové vzdelávanie navštevovať.

Vedenie DFS TURIEC  s účinnosťou od 20. 5. 2021 záčína v CVČ Kamarát pravidelnú činnosť DFS Turiec.

Informácie TU

počítadlo.abz.cz

VYSTÚPENIA

Repertoár Detského folklórneho súboru Turiec sa sústreďuje na zvyky a obyčaje, hry, tance a piesne stredoslovenského regiónu Turiec. Jednotlivé tance je možné zostaviť do kratších či dlhších celkov, presne podľa priestorových, časových alebo tematických potrieb objednávateľa

Program do 15 minút

Vhodný pri otvorení spoločenských a kultúrnych podujatí. Tematicky je možné vybrať ktorékoľvek číslo repertoáru.

Zvyčajná programová štruktúra: 1x tanec, 1x hudba, 1x spev

Program 30 - 45 minút 

vhodný ako samostatný programový vstup pri spoločenských a kultúrnych podujatiach, folklórnych festivaloch, program zájazdových vystúpení. Zahŕňa viaceré tematické a zvykoslovné obdobia roka.

Zvyčajná programová štruktúra: 2 - 4x tanec, 2 - 3x hudba sólo + spev

Program do 70 minút

vhodný ako samostatné vystúpenie v rámci festivalov a programov zájazdových vystúpení. Detský folklórny súbor Turiec v ňom predstaví región Turiec v tancoch, piesňach, obyčajoch i detských hrách.

Zvyčajná programová štruktúra: 3 - 5x tanec, 4x hudba sólo + spev

Vianočný program 45 – 60 minút

vhodný a uvádzaný v predvianočnom období, ako blok spevu, kolied a hudby – obdobie od Ondreja do Troch kráľov. Každoročne program zostavený z rôznych dejových časti aktuálne pretvárame a dopĺňame.

V prípade záujmu o výchovný koncert kontaktujte organizačného vedúceho na tel. čísle: +421 905 839 779 alebo mailom dfsturiec@dfsturiec.sk.