37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

POĎAKOVANIE

FONDU NA PODPORU UMENIA

OZNÁMENIE

       Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu ašportu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  sa s účinnosťou

od 12. októbra 2020 do odvolania
mimoriadne prerušuje prevádzka
centier voľného času.

   ROZHODNUTIE  TU

Pravidelné skúšky DFS Turiec sa z hore uvedených dôvodov rušia !

Naďalej sledujte : https://www.dfsturiec.sk/

                              https://www.cvckamarat.eu/

 
počítadlo.abz.cz

ARCHÍV VYSTÚPENÍ

Vystúpenia 2019

20.01.2020 21:10
KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2019 Január   5.1.2019 Kľačianska podkova.     Február   9.2.2019 Valné zhromaždenie  členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie"Fašiang sa už...

vystúpenia 2018

10.01.2019 11:15
Vystúpenia DFS Turiec v roku 2018 Január   18.1.2018 Otvorenie výstavy SZUŠ Dotyk, Turčianska knižnica. 20.1.2018 1. ročník "Candrbálu", ples priateľov DFS Turiec, penzión Čierna pani...

Vystúpenia 2017

17.01.2018 07:24
KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2019 Január   11. 1. 2017 Nadácia KIA Motors, Nová synagóga Žilina Február   11. 2. 2017 "Candrbál", ples priateľov DFS Turiec, penzión Čierna pani v Martine 18. 2. 2017 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec...

Vystúpenia 2016

15.02.2017 08:06
KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2016 Január   29. 1. 2016 vystúpenie pre Spojenú školu Martin v penzióne Čierna pani Február   6. 2. 2016 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie "Fašiang sa už kráti" 13. 2....

Vystúpenia 2015

13.01.2016 13:55
KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2015   Január       Február   7. 2. 2015 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie "Fašiang sa už kráti" Marec   24. 3. 2015 "Z truhlice...

Vystúpenia 2014

11.02.2015 08:04
Január   18. 1. 2014 Ples heligonkárov a folkloristov, hotel Junior, Vrútky - Piatrová Február   8. 2. 2014 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie "Fašiang sa už...

Vystúpenia 2013

11.02.2015 08:03
Január   Február   1. 2. 2013 fašiangové vystúpenie na plese, Turčiansky dvor v Košťanoch nad Turcom 9. 2. 2013 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie "Fašiang sa už...

Vystúpenia 2012

11.02.2015 08:02
Január ....... Február   18. 2. 2012 Stretnutie ľudových hudieb DFS Turiec, 15.výročie OZ DFS Turiec a Valné zhromaždenie OZ DFS Turiec - fašiangovanie Marec   27. 3. 2012 " Deň učiteľov ", 16,00 hod vo veľkej sále CVČ Kamarát,...

Vystúpenia 2011

11.02.2015 08:01
Január ..... Február   26. 2. 2011 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec o 15,00 hod. v malej sále Amfiteátra 26. 2. 2011 Fašiang sa už kráti - fašiangové batôžkové posedenie o 16,00 hod. v malej sále Marec   8. 3....

Vystúpenia 2010

11.02.2015 08:00
Január ..... Február   13. 2. 2010 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec o 16,00 hod. v malej sále Amfiteátra 13. 2. 2010 Fašiang sa už kráti - fašiangové batôžkové posedenie Marec   20. 3. 2010 Okresná súťažná...
1 | 2 >>