39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

    2% z daní za rok 2020

Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne, stačí do daňového priznania vypísať naše  údaje:  

Forma: Občianske združenie
Názov: Detský folklórny súbor Turiec
Sídlo: P.O.BOX 135, Malinovského 5/25, 036 01 Martin
IČO: 35677970                                                                    

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE 

vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf (109335)

potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf (61751)

POZOR! POZOR! POZOR!

Vedenie DFS Turiec  ruší skušky 3.8.2021; 5.8.2021 a účasť na vystúpení dňa 8.8. 2021.

Ako dôvod uvádza zrušenie podujatia usporiadateľom.

Najbližšia skúška DFS Turiec bude 17.8.2021 !

NFOBLESK 1/2021

činnosť júl, august 2021 Tu

 

počítadlo.abz.cz