40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

    2% alebo 3% z daní za rok 2022

Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v príslušnom roku vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona  č.406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve.

Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne, stačí do daňového priznania vypísať naše   údaje:  

Forma: Občianske združenie
Názov: Detský folklórny súbor Turiec
Sídlo: P.O.BOX 135, Malinovského 5/25, 036 01 Martin
IČO: 35677970                                                                    

  TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE zamestnanci   Vyhlasenie2023.pdf (98670)

ĎAKUJEME za vaše 2%, ktoré ste poukázali nášmu OZ v roku 2022.

 

 

 

ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME VÁM...


 

  1-2023 Mimoriadna informácia k  aktivitám DFS Turiec TU

 

počítadlo.abz.cz