36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

    2% z daní za rok 2016

Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne, stačí do daňového priznania vypísať naše údaje.
Na tlačive DPPOv17 Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby na strane č. 12, VI. časť
Na tlačive DPFOAv16 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A na strane č. 5, VIII. oddiel
Na tlačive DPFOBv17 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B na strane č. 11, XII. oddiel

Naše údaje sú:
Forma : Občianske združenie
Názov: Detský folklórny súbor Turiec
Sídlo: Malinovského 5/25, 036 01 Martin
IČO: 35677970
                                                                    

SRDEČNE ĎAKUJEME :-)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE: 

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (116951)

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (79258)

Info o 2% nájdete na web stránkach www.rozhodni.sk