39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

    2% z daní za rok 2020

Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne, stačí do daňového priznania vypísať naše  údaje:  

Forma: Občianske združenie
Názov: Detský folklórny súbor Turiec
Sídlo: P.O.BOX 135, Malinovského 5/25, 036 01 Martin
IČO: 35677970                                                                    

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE 

vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf (109335)

potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf (61751)

        POZVANKA 

NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE DFS TURIEC

3.júna 2021 o 16:30 v CVČ Kamarát  info TU

 Informácia z 18.5.2021  Pokyny činnosť CVČ pre vedúcich a detí DFS Turiec (1).rtf (58069)

 S účinnosťou od 17. 5. 2021 sa v súlade s podmienkami  COVID AUTOMAT-u obnovuje prezenčná činnosť CVČ. Je na zvážení rodičov, či deti budú v aktuálnej situácii záujmové vzdelávanie navštevovať.

Vedenie DFS TURIEC  s účinnosťou od 20. 5. 2021 záčína v CVČ Kamarát pravidelnú činnosť DFS Turiec.

Informácie TU

počítadlo.abz.cz