37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Kalendár vystúpeni a informácie  na mesiac júl, august 

/akt. 3.7.2020/ TU

Informácia 

Pokiaľ máte pre DFS TURIEC

vyplnené tlačivo na 2%  odovzdať ho môžete na príslušnom DU v mieste bydliska 

XXX - termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : 

možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU. 

-

 

 

počítadlo.abz.cz

    2% z daní za rok 2019

 Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne, stačí do daňového priznania vypísať naše  údaje:  

  Forma : Občianske združenie
  Názov: Detský folklórny súbor Turiec
  Sídlo: P.O.BOX 135, Malinovského 5/25, 036 01 Martin
  IČO: 35677970
                                                                    

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE: 

 Vyhlasenie za 2019.pdf (136238)

Info o 2% nájdete na web stránkach www.rozhodni.sk

Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoje 2% DFS Turiec.