37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

    2% z daní za rok 2018

 Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne, stačí do daňového priznania vypísať naše   údaje.
 Na tlačive DPPOv18 Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby na strane č. 12, VI. časť
 Na tlačive DPFOAv18 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A na strane č. 5, VIII. oddiel
 Na tlačive DPFOBv18 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B na strane č. 12, XII. oddiel

  Naše údaje sú:   
  Forma : Občianske združenie
  Názov: Detský folklórny súbor Turiec
  Sídlo: Malinovského 5/25, 036 01 Martin
  IČO: 35677970
                                                                    

SRDEČNE ĎAKUJEME :-)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE: 

 Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (136708)

 Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf (88220)

Info o 2% nájdete na web stránkach www.rozhodni.sk