37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Aktuality

      6-DFS-Turiec-web1.jpg (406577)       6.2 DFS Turiec prípravka web.jpg (454822)
13.-9.-2018-zrušená-skúška.jpg (703076)    
Stretnutie rodičov v CVČ Kamarát dňa 28. 8. 2018 o 16:30 hod. Program: Informácie o pobyte DFS Turiec v Šumiaci a vystúpenie DFS Turiec v Telgárte v dňoch 30. 8. – 1. 9. 2018 hod.   Zraz účastníkov v CVČ Kamarát o 8:30 – 9:00 hod....

Hľadame talenty

25.08.2018 15:18
                                               Hľadáme talenty do DFS Turiec  zápis do kurzu pohybovej a spevnej výchovy so zameraním na folklór sa uskutoční 7....
DFS Turiec sa zúčastňuje dňa 18. 8. 2018 vystúpenia na III. ročníku memoriálu Jožka Majerčíka vo Východnej. Zraz účastníkov vystúpenia je o 6:30 hod. v CVČ Kamarát. Občerstvenie zabezpečuje usporiadateľ. Oblečenie prispôsobiť počasiu. Predpokladaný návrat o 19:00 hod. ***Zobrať...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

spoNzori 2016

rodičia detí
priaznivci DFS Turiec
CVČ Kamarát, Martin
mesto Martin
VL Media Martin
Nadácia KIA Motors Slovakia


Ďakujeme všetkým našim sponzorom a priaznivcom, ktorí nám v roku 2016 poukázali 2% zo svojich daní alebo rôznou inou formou prispeli na fungovanie Detského folklórneho súboru Turiec.

MEDIÁLNI PARTNERI 2016

portál Janko Hraško.sk
portál Folklorista.sk

Rádio Regina Banská Bystrica
TV Turiec, Martin
Regionportal.sk Turiec
Turiec Online.sk

 

Zaujímavé linky

Studnica slovenského folklóru Janko Hraško www.jankohrasko.sk

Portál slovenských folkloristov www.folklorista.sk

Národné osvetové centrum www.nocka.sk

Turčianske slávnosti folklóru www.tsf.estranky.sk

Ľudová hudba Javorové husle

FS Fatran www.fsfatran.sk

FS Turiec www.fsturiec.sk

Turčianske kultúrne stredisko www.tks.sk

Múzeum slovenskej dediny (skanzen) v Martine www.skanzenmartin.sk

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry www.ludovakultura.sk

Folklorní sdružení ČR www.folklornisdruzeni.cz

FS a DFS na Slovensku  - zoznam