40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

Aktuality

Žiadost 23 - 24.doc (125952)   Vážení rodičia,     k dispozícii je žiadosť  do CVČ Kamarát na rok 2023-24. Žiadosť je potrebné vyplniť a do 10.9.2023 doručiť do kancelárie DFS Turiec.    
  Tanečníci prineste si vhodnú obuv s mäkkou bielou podrážkou. Muzikanti prineste si svoj hudobný nástroj, cimbal ani akordeón nemusíte :)    
Ďalšie informácie o fonde možno nájsť na webovej stránke Medzinárodného vyšehradského fondu, prípadne na sociálnych sieťach fondu @VisegradFund a International Visegrad Fund | Facebook.Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarsko, Poľsko a Slovensko...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

ČINNOSŤ v roku 2019 Podporili

 

CVČ Kamarát, Žilinský samosprávny kraj

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, ktorí nám v roku 2019 poukázali 2% zo svojich daní alebo rôznou inou formou prispeli na fungovanie Detského folklórneho súboru Turiec.

MEDIÁLNI PARTNERI v roku 2019 

Zaujímavé odkazy a linky

Studnica slovenského folklóru Janko Hraško www.jankohrasko.sk

Portál slovenských folkloristov www.folklorista.sk

Národné osvetové centrum www.nocka.sk

Ľudová hudba Javorové husle

Turčianske kultúrne stredisko www.tks.sk

Múzeum slovenskej dediny (skanzen) v Martine www.skanzenmartin.sk

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry www.ludovakultura.sk

FS a DFS na Slovensku  - zoznam