39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Pokyn pre deti prijaté do DFS Turiec z konkurzu 3. a 6..9.2021 TU

 

 

počítadlo.abz.cz

Dávame do pozornosti folkloristom i širokej verejnosti knižné tituly s folklórnou tématikou, ktoré nám pomáhajú pri tvorivej práci s deťmi. Na štúdijné potreby je možné dohodnúť zapožičanie.

Knižnica Detského folklórneho súboru Turiec obsahuje približne 250 titulov, ktoré pre súbor profesionálne skatalogizovala Zuzka Lišková. Ďakujeme!