40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

Dávame do pozornosti folkloristom i širokej verejnosti knižné tituly s folklórnou tématikou, ktoré nám pomáhajú pri tvorivej práci s deťmi. Na štúdijné potreby je možné dohodnúť zapožičanie.

Knižnica Detského folklórneho súboru Turiec obsahuje približne 250 titulov, ktoré pre súbor profesionálne skatalogizovala Zuzka Lišková. Ďakujeme!