40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

Spevy

SUCHOŇ, Eugen                                                                                                                    S1

Maličká som... Malá ľudová suita pre deti z cyklu Obrázky zo Slovenska. Piano sólo. Ilustr.: Mária Želibská.

Bratislava, Opus, 1975. 12 s. Brož.

 

ŠIMONEKOVÁ, Heda                                                                                                           S2  

Rytmika.

Bratislava, Univerzita Komenského, 1975. 144 s. Brož.

-„Vysokoškolské skriptá“-

 

KUBALOVÁ, Eleonóra                                                                                                           S3

Zvyky piesne a tance v Mníchovej Lehote.

Bratislava, Osvetový ústav, 1961. 44 s. Brož.

-„Tance nášho ľudu“-

 

DURÍČKOVÁ, Mária - PAVLOVIČOVÁ-BAKOVÁ, Ľuba                                                 S4D1

Spievaj si, vtáčatko. Slovenské ľudové piesne pre deti malé a väčšie. Zost.: ...Ilustr.: Jozef Baláž.

Bratislava, Mladé letá, 1990. 255 s. Viaz.

ISBN 80-06-00062-X

Signatúra S5 je duplikát k S4

 

GALKO, Ladislav                                                                                                                   S6

Slovenské spevy. Diel 3. Spracoval: Ladislav Galko 2. dopl., kritické a dokumentované vyd.

Bratislava, Opus, 1976. 506 s. Viaz.

 

FILIP, Michal – MIŠKOVIC, Juraj – KMEŤ, Martin                                                         S7

Slovenské ľudové piesne zo Starej Pazovy.

Báčsky Petrovec, Kultúra, 1966. 520 s. Viaz.

Obsahuje venovanie primátorovi mesta Martin

 

TÁTOŠ, Vojtech - ŠÍPKA, Miloslav                                                                                   S8

Keď ja budem mašírovať. Sprac.: Vojtech Tátoš a Miroslav Šípka

Banská Bystrica, Krajské osvetové stredisko, 1989. [34] s. Brož.

 

KUBÁTOVÁ, Helena                                                                                                           S9

Herci zpívají. Metodická pomůcka pro učitele neklasického zpěvu i pro jejich žáky.

Praha, Supraphon, 1985. 162 s. Brož.

 

NEMCOVÁ, Melánia                                                                                                           S10

Chorovody a dievčenské tance z východného Slovenska. 2. vyd. (reedícia)

Košice, Východoslovenské folklórne združenie, 1992. 153 s. Brož.

ISBN-80-9005125-1

 

EPPINGER, Josef – HAVLÍČEK, Ilja – PAZDÍREK, Dušan                                             S11

Pějme píseň dokola. Společenský zpěvník populárních písní. Zpěv, klavír, solo, harmonika solo, 2 trubky, 2 klarinety, 2 housle, kytarový doprovod. 3. vyd.

Praha-Bratislava, Supraphon, 1971. 87 s., [13] s. Brož.

-„Zpěvem k srdci 55“-

Poškodená väzba

 

VALAŠŤAN, Bohuslav                                                                                                         S12

Slovenský ľudový spevník.

Turč. Sv. Martin, Matica slovenská, 1948. 99, [5] s. Brož.

-„Praktická knižnica MČ“- sv. 7.

 

JURČI, Miroslav                                                                                                                 S13

Pesničky pre všetkých. Zbierka textov populárnych ľudových piesní.

Zost.: ....

Hladovka,  vl. n., 1994. 185 s. Brož.

-„Pesničky pre všetkých“-

ISBN 80-85666-08-1

Pre potreby základných umeleckých škôl pri vyučovaní hry na akordeón, klavír, gitaru.

 

JÁREK, Marián                                                                                                                   S14

Slovenské ľudové piesne od Nitry. Hájske. Zbierku zostavil...

Ilustr.: Ľubomír Bereš.

Nitra, FUS – Západoslovenské folklórne združenie. Rozmn. 153, [1] s. Brož.

 

GARAJ, Bernard                                                                                                              S15

Gajdošské piesne z Malej Lehoty, Veľkej Lehoty a Jedľových Kostolian.

Nitra, FÚS-Západoslovenské folklórne združenie,  [19]92. 136 s. Brož.

Na obale a v tiráži názov: Slovenské ľudové piesne

 

TÁTOŠ, Vojtech                                                                                                               S16/1                       

A teraz túto,... Prvý výber najobľúbenejších slovenských ľudových piesní.

Zost.: ....

Banská Bystrica, Trian, 1994. 160 s. Brož.

 –„Dotyky“-

Obsahuje zoznam piesní

ISBN-80-901-66-2-0

 

TÁTOŠ, Vojtech                                                                                                               S17/2

A teraz túto,... Druhý výber najobľúbenejších slovenských ľudových  piesní. 2.

Zost.: ...

Banská Bystrica, Trian, 1996. 160 s. Brož.

-„Dotyky“-

ISBN  80-901166-8-X

 

TÁTOŠ, Vojtech                                                                                                             S18/3

A teraz túto,... Tretí výber najobľúbenejších slovenských ľudových piesní. 3.

Zost.: ...

Banská Bystrica, Trian, 1998. 160 s. Brož.

-„Dotyky“-

ISBN-80-88945-02-X

 

SEDLICKÝ, Tibor - KOPINOVÁ, Ľubica – GÁLIK, Emil                                                S19 

Hudobná výchova. Pre 7. ročník základných skôl.

Bratislava, SPN, 1992. 133 s. Brož.

ISBN-80-08-01474-1

 

JÁGEROVÁ, Andrea                                                                                                       S20

Zabavme sa do kolesa. Zbierka detských riekaniek, vyčítaniek, vinšov, hier, tancov a piesní z Hontu. Zost.: ...

Zvolen, Podpolianske osvetové stredisko, 2000. 46 s. Brož.

 

LÚČNICA                                                                                                                        S21

Lúčnica tancuje a spieva.

Bratislava, SÚV ČSM, 1954. 229 s. Brož.

 

KAZIMIERZSKIE                                                                                                           S22

Kazimierzskie nuty. Z repertuaru XXIX. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Spiewaków

Ludowych. Kazimierz 1995.

Lublin, Wojewodzki Dom Kultury, 1996. 64 s. Brož.                       

 

TENCEROVÁ, Jana                                                                                                          S23          

Ach mamička moja. Tekov. Ľudové piesne z Tekova. Brehy. Zberateľ: …

Ilustr.: Ľubo Bereš

/Martin-Nitra/, Matica slovenká-Nadácia Prebudená pieseň 1997. 140 s. Brož.                                                                

 

BUDINSKÝ, Anton                                                                                                            S24

 Očová, Očová. Ľudové piesne z Očovej. Zost.: … Kreslila: Anna Sedliačiková.

Očová, vl. n.-1999. 94 s. Brož.

ISBN   80 – 968190 -1-1

 

OD konca                                                                                                                            S25

Od konca do konca... -  žartovné spevy Hornej Nitry s kresbami Petra Homolu.

Prievidza, Regionálne kultúrne stredisko, 1991. 37 s. Brož.

 

Chladná, Anna                                                                                                                     S26

Hudba medzi najmenšími. Metodika hudobnej výchovy v jasliach a sborník jasľových piesní. Ilustr.: Mária Želibská.

Praha-Bratislava, Panton-Vydavateľstvo zväzu československých skladateľov, 1965. 63 s., [1] obr. príl. Viaz.

Pramene

 

MUCHA, František                                                                       S27

Terchová, Terchová... Piesne z Jánošíkovho kraja. Zozbieral a hudobne spracoval:... Zost.: Peter Cabadaj.

Bratislava, Slovenské progresívne vydavateľstvo Prima, 1998. 138 s. Brož.

ISBN 80-88854-05-9

 

WEIS, Karel                                                                                                                   S28/1

Český jih a Šumava v písních. 1. díl.

[Praha], Kneipl-Folklórní sdružení České republiky, 1996. 66 s. Brož.

 

JÁREK, Marián                                                                                                                 S29

  Odkážte, odpíšte. Hontianske ľudové piesn. Dolný Badín. Horný Badín.

... zost.: ... Ilustr.: Ján Baršváry.

Nitra, Dom Matice slovenskej, 1997. 148 s. Brož.

ISBN 80-7090-424-0

 

BUDINSKÝ, Anton                                                                                                           S30

Očová, Očová. Ľudové piesne z Očovej.

Zost.: ... Kreslila: Anna Sedliačiková.

Očová-Žilina, vl. n. Anton Budínsky-Limore, 1999. 94 s. Brož.

IBN 80-968190-1-1

 

TENCEROVÁ, Jana                                                                                                          S31

Ach, mamička moja. Ľudové piesne z Tekova. Brehy.

Zberateľ: Jana Tencerová. Ilustr.: Ľubo Bereš.

Nitra, Matica slovenská, 1997. 140 s. Brož.

ISBN 080-967719-0-6

 

OČOVÁ                                                                                                                S32=S33 D1

Očová. Podoby a kontexty hudby.

Editor: Ivan Mačák.

Banská Bystrica – Bratislava, Krajské osvetové stredisko – Slovenské národné múzeum,

1989. prieč. 256 s. Viaz.

Súbež. názov a čiast. text angl.

 

TENCEROVÁ, Jana                                                                                                        S34

Hora, horička. Ľudové piesne z Tekova. Orovnica.

Zberateľ: ... Ilustr.: Katarína Smatanová.

Nitra, Dom Matice slovenskej, 1998. 154, [3] s. Brož.

ISBN 80-70-80-430-5

 

TENCEROVÁ, Jana                                                                                                        S35

Rozmajrín zelený. Ľudové piesne z Tekovskej Breznice.

Ilustr.: Pavol Macko.

Nitra, Stredoslovenské národopisné združenie - Západoslovenské folklórne združenie, Dom Matice slovenskej, 1996. 125, [1] s. Brož.

ISBN 80-7090-430-5

 

KLUSÁK, Vladimír                                                                                                         S36/3

Vtip a humor v lidové písni. Lidové písně pro vojenské soubory III.

Vybral a sestavil: ...

Praha, Naše vojsko, 1954. 254 s. Viaz.

 

Krupa, Ondrej András                                                                                                       S37

Humor ľudu. A nép humora.

Békéšská Čaba, Slov. výskumný ústav, 2000. 191 s. Brož.

 

ZLATÁ                                                                                                                          S38/1-2

Zlatá brána. Detské piesne I.- II.

Bratislava, Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda, 1971. Nestr. Brož.

Obsahuje 16 piesní.

 

Ondrejka, Kliment                                                                                                               S39

Mlaď sa hrá. Ilustr.: Božena Augustínová.

Bratislava, Opus, 1988. 235 s. Viaz.

 

DEMO, Ondrej                                                                                                                    S40

Z klenotnice slovenských ľudových piesní.

Bratislava, Opus, 1981. 408 s. Viaz.

                                                                                                                              

Hulla, Emil                                                                                                                         S42A

Naše spievanky. Spevník pre slovenské školy. Diel I. (Pre 1. 2. a 3. škol. rok) Sost. ... 2. preprac. vyd.

Praha, Karl J. Barvitius, 1920. Nestr. K. J. B. 943

-„Barvitiova edícia č. 706, 707“-

 

Hulla, Emil                                                                                                                        S42B

Naše spievanky. Spevník pre slovenské školy. Diel I. (Pre 1., 2. a 3. škol. rok) Sost.:... 2. preprac. vyd.

Praha, Karl J. Barvitius, 1920. Preruš. str.

-„Barvitiova edícia č. 706“-

Rozmnožený materiál od H. Vojtekovej (neúplný) 

 

Hulla, Emil                                                                                                                          S43

Naše spievanky. Spevník pre slovenské školy. Diel III. (Pre 6., 7. a  8. škol. rok). Pre školy meštianske, nižšie stredné a pedagogia. Sost.: ...

Praha, Karl J. Barvitius, 1920.  K. J. B. 773

-„Barvitiova edícia č. 708“-

Rozmnoženina

 

FIXUM                                                                                                                            S44

Fixum fórum. Hry. [Rozmnožený materiál piesní a hier]

B. m., b. n,. b. r. S. 9-187.

Dar od Moniky Barabášovej

 

TUMOVÁ, Ľubomíra – TUMA, Dušan                                                                               S45

Rozmajrín. Spevník slovenských ľudových piesní. 1. Zost.: ...

Vrútky, Hradisko – Základná umelecká škola Frica Kafendu, 2000. 135 s. Brož.

ISBN 80-968353-0-0

 

BENKOVÁ, Kvetoslava                                                                                                  S46  D1

Od Petrovca do Málinca. 2. časť: Práčky a páračky v slove a piesni.

Báčsky Petrovec, Kultúra, 2006. 240 s. Brož.

Fot., noty, lit.

 

BENKOVÁ, Kvetoslava                                                                                                    S47

Od Petrovca do Málinca. Zbierka slovenských ľudových piesní. č. 1. Svadba. Zost.:...

Báčsky Petrovec, Kultúra, 2005. 206 s. Brož.

Vysvet., zoznam piesní, lit.

 

Grígeľ, Marián                                                                                                              S48

Goralské nárečie. Slovník.

Námestovo, Štúdio F., František Teťák, 2004. 460 s. Viaz.

 

Grígeľ, Marián                                                                                                             S49  

Výber goralských piesní a kolied.

Námestovo, Štúdio F., František Teťák, 2004. 316 s.,  [6] s.. Brož.

Reg. pesničiek

 

Járek, Marián                                                                     S50=S29 D1

Odkážte, odpíšte. Hontianske ľudové piesne.

 

KOPINOVÁ, Ľubica                                                                      S51

Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. I. časť pre pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie, pedagogické a kultúrne akadémie. Autor: ...  a kol. Ilustr.: Vlado Kardelis. 2. preprac. a dopl. vyd.

[Bratislava], Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 181, [2] s. Hrebeňová väzba

ISBN 80-10-00427-8

Zoznam piesní a hudobno-pohybových hier, zoznam riekaniek a básničiek a zoznam hádaniek

 

KOPINOVÁ, Ľubica                                                                        S52

Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. II. časť pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie, pedagogické a kultúrne akadémie. Autor: ...  a kol. Ilustr.: Vlado Kardelis. 2. preprac. a dopl. vyd.

[Bratislava], Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 181, [2] s. Hrebeňová väzba

ISBN 80-10-00735-8

Zoznam piesní a hudobno-pohybových hier, zoznam riekaniek a básničiek a zoznam hádaniek

 

ŚWIĘTO                                                                               S53 D1

Świeto Dzieci Gór. II. Międzynarodowy Festival Dziecięcych Zespolow Regionalnych. Nowy Sącz, 25 lipca – 1. sierpna 1993.

Nowy Sącz, [Wojewodzki Osrodek Kultury], 1993. 52 s.

Spojené v jednom obale

 

BUDÍNSKY, Anton – KUNC, Jozef                                                                            S54 + CD

Vianoce s deťmi. Spevník vianočných kolied a vinšovačiek vydaných k reprezentačnému CD detského folklórneho súboru Vígľašská ľalia. 2. vyd.

[B.m., b. n. 2008] 27 s., [3] s. obr. príl.., 1 CD

 

GANOBČÍKOVÁ, Pavla                                                                                                  S55

Ozveny spod Pilska. Monografia ľudovej piesňovej kultúry obce Oravské Veselé. Zber piesňového materiálu, zost.: ...     

Oravské Veselé, [Dolný Kubín], Priatelia ľudovej kultúry – Oravské osvetové stredisko, 2007. 56 s. Brož.

ISBN 978-80-969840-9-1

 

SPEVNÍK                                                                                                                   S56A D1      S56AD1

Spevník. 1. Diel. 1987.

[Terchová, Obecný úrad], 1987. [20] s. Brož.

Obalový názov

 

SPEVNÍK                                                                                                                       S56BD1

Spevník. 2. Diel. 1987.

[Terchová, Obecný úrad], 1987. [20] s. Brož.

Obalový názov

 

SPEVNÍK                                                                                                                      S56C D1

Terchová.  Spevník 1988. 3. Diel. 1988.

[Terchová, Obecný úrad], 1988. [20] s. Brož.

Obalový názov

 

SPEVNÍK                                                                                                                      S56D D1

Terchová.  Spevník 1988. 4. Diel. 1988.

[Terchová, Obecný úrad], 1988. [20] s. Brož.

Obalový názov

 

SPEVNÍK                                                                                                                         S56E

Terchová.  Spevník 1988. 5. Diel. 1988.

[Terchová, Obecný úrad], 1988. [20] s. Brož.

Obalový názov

 

SPEVNÍK                                                                                                                           S56F

Terchová.  Spevník 1988. 6. Diel. 1988.

[Terchová, Obecný úrad],1987- 1988. [20] s. Brož.

Obalový názov

 

KOLLÁR, Ján                                                                          S57/2

Národnie spievanky. II. Diel. 2. vyd. Texty pripravil Eugen Pauliny. Ilustr.: ... Václav Sivko.

Bratislava, Slovenské vydavateľstvu krásnej literatúry, 1953. 687 s. Viaz.

-„Odkazy našej klasiky“-

 

BLAHO, Ján                                                                             S58

Záhorácke pjesničky. I. diel. Zozbieral: ...

Bratislava, Slovenské hudobné vyd., 1954. 147 s. Brož.

 

HYDRÁK, František                                                                        S59

Co se zpívalo na Rokycansku. Sest. a uspoř.: ....

Rokycany, Klub přátel FS při DDM, 1996. 123 s. Brož.

 

GERYK, Ján                                                                               S60

Slovenský spevník. Zost.: ... 3. vyd.

Matin, Osveta, 1969. 155 s. Brož.

 

SIROVÁTKA, Oldřich – VETERL, Karel                                                                               S61

Lidové písně z Podluží.

Břeclav, Okresní kultúrní středisko, [19]75. 104 s. Brož.

Lit., pozn. abec. súpis piesní

 

ŽABENSKÁ, Oľga                                                                                                             S62

Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku a v Poľsku. Monografia výročného, vianočného zvykoslovia. Zost.: ...

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko, 2010. 106 s. Brož.

 

PAJER, Jiří                                                                                                                          S63

Marie Procházková. (1886 – 1986). Zpěvačka ze Strážnice.

Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986. 459 s. Brož.

Portrét speváčky. Venovanie a podpis autora

 

SPIEVAJ                                                                                                                               S64­  

Spievaj že si spievaj.

Praha, Panthon, 1974. (7 LP platní v obale)

Obsahuje: národné piesne, slovenské národné piesne, ľudové piesne valašské a zbojnícke, lúčne, hôrne a ľúbostné piesne, piesne madých, piesne pre všetkých, ľudové piesne tanečné a žartovné, svadobné piesne

 

SPIEVAJ                                                                                                             S65/2 príl.

Spievaj že si spievaj. Slovenské ľudové a umelé piesne II. V úpravách pre sólový i zborový spev. Notová príloha k platňovému kompletu. Vydali a zost.: Karol Kocka a Helena Huláková.

Praha, Panthon, 1974. [3 zv.] v obale

 

SPIEVAJ                                                                                                                  S 65/3

Spievaj že si spievaj. Slovenské ľudové a umelé piesne III. V úpravách pre sólový a zborový spev. Notová príloha k platňovému kompletu. Vydali a zost.: Karol Kocka a Helena Huláková.

Praha, Panthon, 1974. [2 zv.] v obale

P 1568

 

JÁNOŠ, Pavol                                                                                                        S66

Povec že mi, moja milá povec. Zost.: ...

Martin-Kalinova, Osveta-Kultúrne stredisko, 1990. 139 s. Viaz.

Lit., pramene a reg.

 

KONOPE                                                                              S67

Konope, konope... Ľudové piesne Slovákov v Maďarsku.

Martin, Matica slovenská, [1997]. 110 s. Brož.

 

PRED                                                                           S68,S69D1 S69D1

Pred tých Ďuríke... Spevník ľudových piesní zo Sklabine. Zost.: Ľubomíra Tumová ...

Sklabiňa-Martin, Hradečnica-Turč. kultúrne stredisko, 2012. Prieč. [133 s.]

Piesne do spevníka zozbieral Jozef Ďurík-Haliene

ISBN 978-80-970938-1-5

 

GERYK, Ján                                                                             S70

Slovenský spevník. Zost.: ... 3. vyd.

Martin, Obzor, 1968. 155 s. Brož.

 

AMRÓZOVÁ, Jana                                                                                                          S71

Kysuce, Turiec, Orava, Liptov. Autori textov: .., Margita Jágerová, Vladimír Moravčík. Autori piesňovej časti: Margita Jágerová, Vladimír Moravčík.

Bratislava, Národné osvetové centrum, 2009. 119 s. Brož.

ISBN-978-80-7121-318-5

-„Ľudové piesne regiónov Slovenska“-

... učebná pomôcka pre základné školy, stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie

 

AMBRÓZOVÁ, Jana                                                                    S72

Horehronie a Gemer – Malohont. Autori textov: .., Alžbeta Lukáčová, Tatiana Salajová. Autori piesňovej časti: Alžbeta Lukáčová, Tatiana Salajová.

Bratislava, Národné osvetové centrum, 2009. 103 s. Brož.

ISBN-978-80-7121-319-2

-„Ľudové piesne regiónov Slovenska“-

... učebná pomôcka pre základné školy, stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie

 

AMBRÓZOVÁ, Jana – OBUCH, Peter                                                  S73

Myjavsko a Trenčiansko. Autori textov: ..., Peter Obuch. Autor piesňovej časti: Peter Obuch.

Bratislava, Národné osvetové centrum, 2009.  95 s. Brož.

ISBN-978-80-7121-320-8

-„Ľudové piesne regiónov Slovenska“-

... učebná pomôcka pre základné školy, stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie

 

AMBRÓZOVÁ, Jana – MICHALKOVIČ, Peter                                        S74

Záhorie a oblasť medzi Malými Karpatami a Váhom. Autori textov:..., Peter Michalovič. Autor piesňovej časti: Peter Michalovič.

Bratislava, Národné osvetové centrum, 2009.  95 s. Brož.

ISBN-978-80-7121-325-3

-„Ľudové piesne regiónov Slovenska“-

... učebná pomôcka pre základné školy, stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie

 

AMRÓZOVÁ, Jana                                                                                                       S75

Spiš a Šariš. Autori textov: ... Zuzana Beňušková, Jozef Hrušovský, Milan Rendoš. Autori piesňovej časti: Jozef Hrušovský, Milan Rendoš.

Bratislava, Národné osvetové centrum, 2009. 103 s. Brož.

ISBN-978-80-7121-323-9

-„Ľudové piesne regiónov Slovenska“-

... učebná pomôcka pre základné školy, stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie

 

AMRÓZOVÁ, Jana                                                                                                     S76

Abov a Zemplín. Autori textov: ... Zuzana Beňušková, Jozef Hrušovský. Autori piesňovej časti: Jozef Hrušovský, Milan Rendoš.

Bratislava, Národné osvetové centrum, 2009. 95 s. Brož.

ISBN-978-80-7121-322-2

-„Ľudové piesne regiónov Slovenska“-

... učebná pomôcka pre základné školy, stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie

 

AMRÓZOVÁ, Jana – JÁGEROVÁ, Andrea                                                                   S77

Hont, Podpoľanie a Novohrad. Autori textov: ... Autor piesňovej časti: Andrea Jágerová.

Bratislava, Národné osvetové centrum, 2009. 103 s. Brož.

ISBN-978-80-7121-324-6

-„Ľudové piesne regiónov Slovenska“-

... učebná pomôcka pre základné školy, stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie

 

AMRÓZOVÁ, Jana – JÁREK, Marián                                                                        S78

Ponitrie a Tekov. Autori textov: ...Autor piesňovej časti: Marián Járek.

Bratislava, Národné osvetové centrum, 2009. 95 s. Brož.

ISBN-978-80-7121-321-5

-„Ľudové piesne regiónov Slovenska“-

... učebná pomôcka pre základné školy, stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie

 

DOBRUCKÝ, Vladimír                                                                      S79

Veľký spevník najznámejších ľudových piesní. Spev – keyboard – gitara – kapela. Výber a úprava... 2. revidované vyd.

Martin, Matica slovenská, 2013. 183 s. Brož.

Register

ISBN 978-80-8115-119-4

 

HLAVIENKA, Ján – MULTÁŇOVÁ, Lívia                                                                S80D1 

Čujte deti, pieseň a hra ku vám letí. Zborník detských pesničiek, hier a poézie na pomoc rodičom a učiteľom základných škôl. Autorská dvojica... Ilustr.: Michal Baček.

Martin – Liptovský Mikuláš, Matica slovenská – Dom Matice slovenskej, 1993. 47 s. Brož.

Literatúra

 

SEJKOROVÁ, Stáňa                                                                                                     S81

Zpěvníček východočeských koled z repertoáru dětského folklórního souboru Kuřátka z Chrudimi. Hej, hej, koleda... Notový rukopis Stáňa Sejkorová.

Chrudim, Dětský folklórní soubor Kuřátka, b. r. [18] s.

Obalový názov

 

DEJČÍKOVÁ, Zuzana                                                                   S82

Aplikácia folklórneho hudobného materiálu regiónu Turiec vo vyučovaní hudobnej výchovy na 1. stupni základnej školy. Diplomová práca.

Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2014. 85 s., [17 s. obrazových a text. príl.]

Podpis autorky

 

FAJTOVÁ, Lýdia                                                                       S83

Trenčín dolinečka. Piesne zozbierala: ... Noty kreslil a ilustroval Bedrich Fajt.

Trenčín, Helena Krausová-Hela, 2012. 288 voľných listov v prebale

Na obale: Pieseň Lýdie Fajtovej. S podpisom autorky

ISBN 80-967321-0-2

Dar od Zuzany Líškovej

 

ZELINOVÁ, Hana                                                                       S84

Tam hore, tam dolu ... Spevník piesní z Podhradia v Turci. Zost.: ... Anna Jánošíková, Miroslav Jánošík.

Podhradie, Kvet Podhradia, 2014. 139 s. Brož.

 ISBN 978-80-971834-9-3

Zoznam piesní

 

ACH                                                                                       S85 A/B

Ach, není tu. [A] Žežuličko, kde si byla ? [B]

B. m., b. n., b. r. S. 5-84; S. 81-114

Dva neúplné notové materiály v jednom obale

 

JÁGEROVÁ, Andrea                                                                             S86

Ako spievať ľudové piesne. Metodický materiál pre spevákov ľudových.

Zost.: … Kresby: Andrea Vidholdová

Zvolen, Podpolianske osvetové stredisko 2014. 120 s. , 1 CD. Hrebeňová väzba.

ISBN 978-80-85159-78-3

EAN  9788085159783

 

HALAŠA, Andrej                                                                          S87

Ľudové piesne zo zbierok Matice slovenskej. I. Zbierka Andreja Halašu . Zoš. 1.

Súpis zost. …

Martin, Matica slovenská 1990. 288 s. Brož.

ISBN 80-7090-085-7

 

GALKO, Ladislav                                                                            S88

Kytica slovenských ľudových piesní. Zost. …

Martin, Osveta 1970. 210, 10 s.  Viaz. Knižnica miestneho odboru Matice slovenskej v Martine.                  

 

ANDRAŠOVAN, Tibor                                                                     S89

Keď v srdci hudba znie. Venované Tiborovi Andrašovanovi, čestnému občanovi Mesta Banská Bystrica.

Banská Bystrica, Mestský úrad 1997. /9/, 4 s

 

BANÁRY, Boris                                                                             S90

Spevník hymnických piesní. Zost,: …

Martin, Matica slovenská, 1990. 37, /2/ s.  Brož. „Edícia: Dokumentácia.“  „Séria:

Faksimile – tlače – rukopisy.“

ISBN 80-7090-078-4

 

STRMEŇ, Vladimír                                                                          S91

Vianočné koledy. Zost.: …

Martin, Matica slovenská, 1992. 148 s. Brož.

ISBN 80-7090-234-5

 

BOHUŠ, Dušan                                                                              S92

A teraz túto,… Osmy výber najobľúbenejších slovenských ľudových piesní.

Zost. …  Notopis: Miloslav Hlaváček. Ilustračné fotografie: Vojtech Majling, Maroš Čupka

Banská Bystrica, TRIAN, 2007. 157, /3/ s. Brož.

ISBN 978-80-88945-93-3

 

O písních                                                                                      S93

O písních koseckých.  Touto knihou jsme chtěli dát hold vám všem, našim váženým hostum Písní koseckých, mužum i ženám, kteří ladným pohybem s kosou v ruce pokořují zímeckou louku, aby jí tak velebili  ve svých písních.

Buchlovice, Folklórní studio, 2015. Prieč. 101 s.

Obrazová publikácia.

 

VOJTEKOVÁ, Elena                                                                    S94

Huličky – buličky. Zborník piesní, tancov, zvykov a tradícíí z výskumu Elenky Vojtekovej. 

Zost.:  Ľubomíra Tumová

Martin, Združenie turčianskych muzikantov 2016. 88 s. Brož.

ISBN 978-80-972648-0-2

 

MINÁRIK, Jozef                                                                        S95

Starodávne piesne rádu pijanského. Antológia anonymnej latinskej pijanskej lyriky.

(druhá polovica 14. storočia- druhá polovica 19. storočia) Zost., prel. …

Bratislava, Tatran, 1990. 132, 2 s. Viaz.

ISBN 80-222-01456-6

 

PAVLOVIČ, Jozef                                                                       S96

Tisíc slovenských ľudových piesní. 

Zostavil a autorsky spracoval: … Ilustrácie: Alena Holánová. Harmonizácie  piesní: Tomáš Rojček.

Bratislava, Prima Art, 2009. 1023, /1/ s. Viaz.

ISBN 80-968839-3-3     

 

PETERSKÁ, Anna                                                                      S97

Petrovská dedina. Zborník slovenských ľudových piesní z Báčskeho Petrovca.

Báčsky Petrovec, Anna Petrovská /po roku 1980 /. 350,  /1/ s. Brož.

Obsahuje zoznam piesní.

ISBN 80-968295-5-6   

                                                                                                     

BARABÁŠOVÁ, Monika                                                                S98

Odkrývanie piesní ukrytých v pamäti Turčanov. Príspevok k hľadaniu pravdivého obrazu ľudovej hudobnej kultúry Turca. Záverečná práca.

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko 2014. 49 s. Hrebeňová väzba.

Záverečná práca cyklického vzdelávania Ministerstva školstva pre folkloristov.

„Tradícia folklóru dnes.“

 

 

POZOR !!! INFO 1-2024 pre rodičov. TU

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz