36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

FOTOGALÉRIA DFS Turiec

Na podstránkach nájdete výber fotografií z jednotlivých rokov. 
Viac fotografií z jednotlivých podujatí pridávame do archívu na Fotky Google

  Vyžaduje prihlásenie do Google +.  

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz