36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Aktuality

  INFO PRE RODI4OV DFS TURIEC NA ZÁJAZD CASSOVIA  FOLKFEST KOŠICE     Zraz účastníkov zájazdu :           11:15 hod.   Miesto:                           ...
9. 6. 2017  "Hrajte nám husličky", detský folklórny festival v Detve Zraz účinkujúcich o 6,15 hod v CVČ Kamarát. Vystúpenie platí pre 1., 2. skupinu, vybrané deti 3. skupiny a DĽH Javorček. Podrobnosti a pokyny boli oznámené deťom vo štvrtok 7.6.2018. Návrat do Martina o cca 23,00...
1. 6. 2017  "Rodičia a deti, nezabudnime sa hrať!" na Divadelnom námestí v Martine Zraz účinkujúcich o 14,30 hod v CVČ Kamarát. Vystúpenie platí pre 2.  a 3. skupinu. Prezlek do krojov, kroje sa odovzdávajú späť do krojárne. Deti 1. skupiny v civile zraz o 15,00 hod na Divadelnom...
27. 5. 2018  "Detská nedeľa" v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine Kroje sa budú vydávať vo štvrtok 24. 5. 2018 od 17,30 hod. Zraz účinkujúcich o 9,00 hod. na parkovisku  pred MSD, kroje zo sebou. Prejdeme spoločne hlavnou vstupnou bránou do MSD. Podľa pokynov...
30. 4. 2018  "Stavanie májov" v Sučanoch a Košťanoch n.T. Zostava účinkujúcich určená na pravidelnej skúške vo štvrtok 26.4.2018. Zraz účinkujúcich o 15,00 hod. v CVČ Kamarát. Prezliekanie do krojov v CVČ Kamarát.  Návrat do CVČ Kamarát o cca 20,00 hod.
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

spoNzori 2016

rodičia detí
priaznivci DFS Turiec
CVČ Kamarát, Martin
mesto Martin
VL Media Martin
Nadácia KIA Motors Slovakia


Ďakujeme všetkým našim sponzorom a priaznivcom, ktorí nám v roku 2016 poukázali 2% zo svojich daní alebo rôznou inou formou prispeli na fungovanie Detského folklórneho súboru Turiec.

MEDIÁLNI PARTNERI 2016

portál Janko Hraško.sk
portál Folklorista.sk

Rádio Regina Banská Bystrica
TV Turiec, Martin
Regionportal.sk Turiec
Turiec Online.sk

 

Zaujímavé linky

Studnica slovenského folklóru Janko Hraško www.jankohrasko.sk

Portál slovenských folkloristov www.folklorista.sk

Národné osvetové centrum www.nocka.sk

Turčianske slávnosti folklóru www.tsf.estranky.sk

Ľudová hudba Javorové husle

FS Fatran www.fsfatran.sk

FS Turiec www.fsturiec.sk

Turčianske kultúrne stredisko www.tks.sk

Múzeum slovenskej dediny (skanzen) v Martine www.skanzenmartin.sk

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry www.ludovakultura.sk

Folklorní sdružení ČR www.folklornisdruzeni.cz

FS a DFS na Slovensku  - zoznam