37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Aktuality

 Dodatok k Infoblesku 2/2018 ŠUMIAC – TELGART Výpis zo zasadnutia predsedníctva OZ DFS Turiec 24. 7. 2018 Prázdninové putovanie Šumiac 30.8.- 1.9.2018 Podľa návratiek je prihlásených 54 detí , 4 rodičia, 7 vedenie DFS Žiadame rodičov, ktorí majú záujem a ešte sa neprihlásili, môžu...
 Dňa   14.8. a 16. 8. 2018 /v utorok a štvrtok/  sa uskutočni mimoriadna skúška DFS Turiec o 17:00 hod. v CVČ Kamarát. Skúšky sa zúčastňujú členovia DFS Turiec a ĽH, ktorí sa nahlásili, že budú k dispozícií na vystúpenie dňa 18. 8. .2018 vo Východnej na...
 Plánovaná mimoriadna skúška DFS Turiec 17. 7. 2018 ako aj vystúpenie 18. 7. 2018 v MSD pre turistov z Rakuska  sú Z R U Š E N É Oznámil to objednávateľ vystúpenia dňa 16. 7. 2018 čas 10:26 hod.

29. 6. 2018 FF Východná

26.06.2018 21:29
29. 6. 2018  "64. ročník FF Východná, program Turčianska záhradka nepoznaná, prebudená,ospievaná,...",  veľká scéna amfiteátra vo Východnej   Zraz účinkujúcich o 12,15 hod. v CVČ Kamarát. Platí pre vybrané deti 1., 2., 3. skupiny a DĽH Javorček. Návrat do CVČ Kamarát o cca 23,00...
30. 6. 2018  "Turčianske medobranie a vodosláva" v Necpaloch Zraz účinkujúcich o 9,30 hod v CVČ Kamarát. Vystúpenie platí pre vybraných členov 1., 2. a 3. skupiny a DĽH Javorček Návrat do Martina do cca 16,00 hod. do CVČ Kamarát.  
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

spoNzori 2016

rodičia detí
priaznivci DFS Turiec
CVČ Kamarát, Martin
mesto Martin
VL Media Martin
Nadácia KIA Motors Slovakia


Ďakujeme všetkým našim sponzorom a priaznivcom, ktorí nám v roku 2016 poukázali 2% zo svojich daní alebo rôznou inou formou prispeli na fungovanie Detského folklórneho súboru Turiec.

MEDIÁLNI PARTNERI 2016

portál Janko Hraško.sk
portál Folklorista.sk

Rádio Regina Banská Bystrica
TV Turiec, Martin
Regionportal.sk Turiec
Turiec Online.sk

 

Zaujímavé linky

Studnica slovenského folklóru Janko Hraško www.jankohrasko.sk

Portál slovenských folkloristov www.folklorista.sk

Národné osvetové centrum www.nocka.sk

Turčianske slávnosti folklóru www.tsf.estranky.sk

Ľudová hudba Javorové husle

FS Fatran www.fsfatran.sk

FS Turiec www.fsturiec.sk

Turčianske kultúrne stredisko www.tks.sk

Múzeum slovenskej dediny (skanzen) v Martine www.skanzenmartin.sk

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry www.ludovakultura.sk

Folklorní sdružení ČR www.folklornisdruzeni.cz

FS a DFS na Slovensku  - zoznam