40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

POZOR !!! INFO 1-2024 pre rodičov. TU

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz

Vystúpenia 2017

17.01.2018 07:24
Január  
11. 1. 2017 Nadácia KIA Motors, Nová synagóga Žilina
Február  
11. 2. 2017 "Candrbál", ples priateľov DFS Turiec, penzión Čierna pani v Martine
18. 2. 2017 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie "Fašiang sa už kráti"
Marec  
14. 3. 2017 Regionálna súťažná prehliadka detského tanečného folklóru " Kolo, kolo mlynské...", Martin  
Apríl  
8. 4. 2017 Vystúpenie pre Campo di Martin, Martin 
11. 4. 2017 Výchovný koncert pre  deti MŠ, CVČ Kamarát, Martin
28. 4. 2017 130. výročie SOŠ dopranej, Martin - Priekopa 
30. 4. 2017 Krajská súťažná prehliadka detského tanečného folklóru "Kubínske krpčeky", Dolný Kubín
Máj  
6. 5. 2017 1. Tradičný Majáles, kultúrna sála Martin - Priekopa  ZRUŠENÉ
25. 5. 2017 "Deň detského folklóru",  Kino 1. máj vo Vrútkach
Jún  
2. 6. 2017 "Rodičia a deti, nezabudnime sa hrať!", Divadelné námestie, Martin 
3. 6. 2017 "MDD mestskej časti Sever",  Martin
10. 6. 2017 MDD na Osikove, veselý deň na chate Osikovo pre deti, rodičov a priaznivcov DFS Turiec, Martin - Stráne
11. 6. 2017 33. ročník Turčianskych slávností folklóru.
Júl  
2. 7. 2017 63. ročník FF Východná 
15. 7. 2017 Vadičovské folklórne slávnosti, Horný Vadičov 
August  
19. 8. 2017 775. rokov obce Sklabiňa, obecné slávnosti
21. - 25.  08. 2017 Sústrednie k 35. výročiu založenie DFS Turiec
September  
16. 9. 2017 Hasičské dni, areál SIM Martin - Priekopa  
21. 9. 2017 otvorenie výstavy v SNM, Martin  
22. - 24. 9. 2017 "Trh v podhradí v Buchlovicích", Buchlovice ČR 
 Október  
-- ---
 November  
19. 11. 2017 vystúpenie v Kultúrnom dome v Dražkovciach 
December  
1. 12. 2017 Výchovný koncert pre ZŠ a MŠ výročného programu k 35. výročiu založenia DFS Turiec , DO Strojár 
1. 12. 2017 o 17,00 hod. 1. uvedenie slávnostného programu k 35. výročiu založenia DFS Turiec , DO Strojár
2. 12. 2017 o 15,00 hod. 2. uvedenie slávnostného program k 35. výročiu založenia DFS Turiec, DO Strojár, Martin.
8. 12. 2017  vystúpenie pre seniorov v Diakovej
13. 12. 2017 "Vianoce pred Vianocami", sála kina Moskva
13. 12. 2017 "Slovensko spieva koledy 2017", OC Tulip Martin
14. 12. 2017 Výchovný koncert  pre MŠ v CVČ Kamarát
21. 12. 2017 Teleráno TV Markíza, Bratislava

Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2017