37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

POĎAKOVANIE

FONDU NA PODPORU UMENIA

OZNÁMENIE

       Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu ašportu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  sa s účinnosťou

od 12. októbra 2020 do odvolania
mimoriadne prerušuje prevádzka
centier voľného času.

   ROZHODNUTIE  TU

Pravidelné skúšky DFS Turiec sa z hore uvedených dôvodov rušia !

Naďalej sledujte : https://www.dfsturiec.sk/

                              https://www.cvckamarat.eu/

 
počítadlo.abz.cz

Archív článkov

Poďakovanie FPU

02.11.2020 13:53
  DETSKÝ  FOLKLÓRNY  SÚBOR TURIEC   ĎAKUJE  FONDU  NA  PODPORU  UMENIA  ZA PODPORU  PROJEKTU ZACHOVANIE  ĽUDOVÝCH  TRADÍCII V  REGIÓNE  TURIEC  PROSTREDNÍCTVOM  DETÍ  ŽIJÚCICH V MESTSKOM ...

DĽH Javorček

07.10.2020 16:24
1. skupina DĽH Javorček.xls (39936) vyhlásenie zák. zástupcu COVID.pdf (102220) info DĽH Javorček.jpg (248868)  

1. a 2. skupina

07.10.2020 16:23
1. skupina.xls (38912) 2. skupina.xls (38912) vyhlásenie zák. zástupcu COVID.pdf (102220) info 1.a2. sk..jpg (385269)  

3. skupina

07.10.2020 16:22
3. skupina.xls (38912) info. 3. skupina.jpg (207615) vyhlásenie zák. zástupcu COVID.pdf (102220)    

Info 3. skupina

05.10.2020 20:04
Deti- 3 sk. DFST 2020.xls (110592) Stretnutie členov 6.10.2020 o 17:00 hod. v CVČ Kamarát Priniesť vyplnené tlačivo o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochrana a nemá nariadené karanténne opatrenie - tlačivo /www.cvckamarat.eu Príchod do objektu v rúšku a pri vstupe použiť...
zoznam  prijatých členov.doc (48640) Stretnutie členov 6.10.2020 o 16:30 hod. v CVČ Kamarát Priniesť vyplnené tlačivo o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie -  tlačivo /www.cvckamarat.eu Príchod do objektu v rúšku a pri vstupe...
1 Hľadáme talenty 2020 (1).doc (48640)
4-DFST-2020-CVČ-stretnutie-členov-DFS-Turiec.jpg (609638)
00 infoblesk DFST 1 -2018 VZ.doc (440320)

Vystúpenia 2019

20.01.2020 21:10
KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2019 Január   5.1.2019 Kľačianska podkova.     Február   9.2.2019 Valné zhromaždenie  členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie"Fašiang sa už...
Záznamy: 1 - 10 zo 77
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>