39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

OZNAM ! 

DFS Turiec zahajuje dňom 13.1. 2022 /štvrtok/ svoju pravidelnú činnosť. TU 

 

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

ZLATÉ PÁSMO pre DFS TURIEC

29.04.2019 13:23

                       GRATULUJEME A ĎAKUJEME 

za  skvelý výkon a úspech na krajskej súťažnej prehliadke detského  folklóru 

               "Kubínske krpčeky" v Dolnom Kubíne