39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Pokyn pre deti prijaté do DFS Turiec z konkurzu 3. a 6..9.2021 TU

 

 

počítadlo.abz.cz

ZLATÉ PÁSMO pre DFS TURIEC

29.04.2019 13:23

                       GRATULUJEME A ĎAKUJEME 

za  skvelý výkon a úspech na krajskej súťažnej prehliadke detského  folklóru 

               "Kubínske krpčeky" v Dolnom Kubíne