40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

INFO 15-2022 K podujatiu MARTINSKÝ  JARMOK 24.9.2022 TU

 

 

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie v Žabokrekoch

03.04.2019 19:13

INFORMÁCIE K VYSTÚPENIU:

Deň: 13.4.2019

Čas: 12:30 hod.

Miesto: CVČ Kamarát

Bližšie informácie na pravidelnej skúške najneskôr do 9.4.2019

Predpokladaný návrat do 16:30 hod.

Fotka Zuzany Valockej.