40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

MDD DFS Turiec 1.6.2024 TJ Dražkovce TU

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie v Žabokrekoch

03.04.2019 19:13

INFORMÁCIE K VYSTÚPENIU:

Deň: 13.4.2019

Čas: 12:30 hod.

Miesto: CVČ Kamarát

Bližšie informácie na pravidelnej skúške najneskôr do 9.4.2019

Predpokladaný návrat do 16:30 hod.

Fotka Zuzany Valockej.