40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Info 6 k MDD DFS Turiec 3.6.2023 Dražkovce TU

 

ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME VÁM...


 

  1-2023 Mimoriadna informácia k  aktivitám DFS Turiec TU

 

počítadlo.abz.cz

Vystúpenia 2011

11.02.2015 08:01
Január .....
Február  
26. 2. 2011 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec o 15,00 hod. v malej sále Amfiteátra
26. 2. 2011 Fašiang sa už kráti - fašiangové batôžkové posedenie o 16,00 hod. v malej sále
Marec  
8. 3. 2011 Fašiangy 2011, Divadelné námestie, Martin
26. 3. 2011 Regionálna súťažná prehliadka detského tanečného folklóru v TKS, Martin
Apríl  
17.4.2011 Kubínske krpčeky", krajská súťažná prehliadka detského tanečného folklóru, Dolný Kubín
Máj  
10. 5. 2011 vystúpenie Ku Dňu matiek, Únia žien Slovenska, kult. dom Bystrička
15. 5. 2011 7. ročník "Noc múzeí a galérií", SNM - Etnografické múzeum , Martin
21. 5. 2011 " Bambiriáda 2011", Divadelné námestie, Martin
Jún  
4. - 5. 6. 2011 Detský folklórny festival "Pod Likavským hradom" - celoštátna postupová súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, Likavka
4. 6. 2011 MDD na Osikove - tradičný veselý deň pre deti, rodičov a priaznivcov DFS Turiec - termín sa presúva, lebo deti budú na festivale. Nový termín včas oznámime.
6. 6. 2011 oslavy 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského, "Spevom a tancom", Memorandové nám. Martin
12. 6. 2011 27.ročník Turčianskych slávností folklóru, "Dnes tovariš, zajtra majster", Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin
19. 6. 2011 27.ročník Turčianskych slávností folklóru, "To najlepšie čo máme" - detský program, Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin
19. 6. 2011 27.ročník Turčianskych slávností folklóru, "U nás taká obyčaj", Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin
24. - 26. 6. 2011 18. ročník Medzinárodného detského foklórneho festivalu "ZLATÁ BRÁNA", Kysač, Srbsko - zahraničný zájazd
Júl  
16. 7. 2011 "Vadičovské folklórne slávnosti", Horný Vadičov
August  
6. 8. 2011 Martinské matičné slávnosti, Martin
September  
3.9.2011 Tvorivé dielne spojené s úpravou areálu – celodenný pobyt členov DFS Turiec spolu s rodičmi v Múzeu slovenskej dediny v Martine
8. 9. 2011 Union, Divadelné námestie v Martine
23. 9. 2011 vystúpenie pre Turčiansku knižnicu v Martine
30. 9. 2011 Medzinárodný deň nenásilia, Divadelné námestie v Martine
Október  
22. 10. 2011 Vystúpenie pre obec Bystrička o 15,00 hod - 25.výročie Fsk Hrádok
22. 10. 2011 Slávnostný galavečer k 15. výročiu FS Fatran, DO Strojár, Martin
November  
7. - 12. 11.  2011 13. ročník MDFF "Tradice Evropy", Chrudim, Pardubice, Česká republika
25. 11. 2011 Stretnutie ľudových hudieb DFS Turiec a 15.výročie OZ DFS Turiec - večer muzikantských generácií pri hudbe, speve, spomínaní. - PRESUNUTÉ na 28.1.2012
December  
3.12. 2011 2. ročník "Zimné turčianske slávnosti folklóru", DO Strojár Martin
17. 12. 2011 Vianočný koncert DFS Turiec o 16,00 hod. v Evanjelickom kostole v Záturčí
18. 12. 2011 Vianočný koncert DFS Turiec o 10,00 hod. v Evanjelickom kostole v Záturčí
19. 12. 2011 vystúpenie pre Turčiansku knižnicu v Martine
20. 12. 2011 posledná "vianočná" skúška s koláčikmi, spevom a tancom pre deti a rodičov na konci kalendárneho roka 2011