37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Kalendár vystúpeni a informácie  na mesiac júl, august 

/akt. 3.7.2020/ TU

Informácia 

Pokiaľ máte pre DFS TURIEC

vyplnené tlačivo na 2%  odovzdať ho môžete na príslušnom DU v mieste bydliska 

XXX - termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : 

možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU. 

-

 

 

počítadlo.abz.cz

Vystúpenia 2010

11.02.2015 08:00
Január .....
Február  
13. 2. 2010 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec o 16,00 hod. v malej sále Amfiteátra
13. 2. 2010 Fašiang sa už kráti - fašiangové batôžkové posedenie
Marec  
20. 3. 2010 Okresná súťažná prehliadka "O zlatú gulôčku" detských spevákov sólistov a speváckych skupín v Turčianskej knižnici - PRESUNUTÉ NA 28.3.2010
27. 3. 2010 Okresná súťažná prehliadka "Husličky z javora" detského hudobného folklóru v Turčianskej knižnici
28. 3. 2010 "Veľká noc na dedine" v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine
Apríl  
1. 4. 2010 Veľkonočné trhy 2010, Divadelné nám. Martin
3. 4. 2010 Veľkonočný program pre Europa Shopping Center v Banskej Bystrici
18. 4. 2010 "Kubínske spievanky", Dolný Kubín, krajská prehliadka detského hudobného folklóru
Máj  
20. 5. 2010 vystúpenie pre ŽOS Vrútky, a.s. - Autosalón Junior v SZŠD v Martine - Priekopa
Jún  
5. 6. 2010 MDD na Osikove - tradičný veselý deň pre deti, rodičov a priaznivcov DFS Turiec
8. 6. 2010 vystúpenie pre Turčiansku knižnicu v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine
12. 6. 2010 26.roč. Turčianskych slávností folklóru - "O zlatú guľôčku", Martin
18. 6. 2010 XX. Diabetologické dni , Martin
19. 6. 2010 26.roč. Turčianskych slávností folklóru - "Spevom a tancom", Divadelné nám. v Martine
19. 6. 2010 26.roč. Turčianskych slávností folklóru - "A vy páni muzikanti", MSD Jahodnícke háje v Martine (Skanzen)
20. 6. 2010 26.roč. Turčianskych slávností folklóru - "Detský program", MSD Jahodnícke háje v Martine (Skanzen)
26. 6. 2010 Jarmok v Dražkovciach
Júl  
  Súborové prázdniny pre deti DFS Turiec
August  
8. 8. 2010 XXXV. Podroháčske folklórne slávnosti, Zuberec - Brestová, program
15. 8. 2010 VII. ročník "Očovská folklórna hruda", Očová, program
28. 8. 2010 Tvorivé dielne spojené s úpravou areálu – celodenný pobyt členov DFS Turiec spolu s rodičmi v Múzeu slovenskej dediny v Martine, viď Aktuality
September  
10. - 11.  9.  2010 25. roč. folklórneho festivalu " Chodníčky k domovu" v Opave, ČR
24. - 25.  9. 2010 33. roč. Martinského jarmoku
Október  
1. - 2. 10. 2010 Mošovský jarmok
November  
23. 11. 2010 Vernisáž výstavy "Ohýbaj ma mamko...", SNM Martin
28. 11. 2010 Zimné turčianske slávnosti folklóru, DO Strojár Martin
December  
6. 12. 2010 "Mikuláš v meste", Divadelné námestie Martin
13. 12. 2010 "Magické Lucie", Divadelné námestie Martin
11. 12. 2010 20. roč. Dni kolied kresťanov Slovenska, Chrenovec-Brusno, Handlová, Bojnice
18. 12. 2010 adičný vianočný koncert "Vianočné putovanie", SNM Martin