40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

POZOR !!! INFO 1-2024 pre rodičov. TU

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz

Vidiecka olympiáda - RURAL OPYMPIAD 2023 - 2024

01.08.2023 11:32
Ďalšie informácie o fonde možno nájsť na webovej stránke Medzinárodného vyšehradského fondu, prípadne na sociálnych sieťach fondu @VisegradFund a International Visegrad Fund | Facebook.Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky,
Maďarsko, Poľsko a Slovensko prostredníctvom Visegrádskych grantov z
Medzinárodný vyšehradský fond. Poslaním fondu je napredovať
nápady pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Visegrad Grants cez Medzinárodný vyšehradský fond.
Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Detský folklórny súbor TURIEC úspešne ukončil 1.etapu VIDIECKEJ OLYMPIÁDY, štafetu odovzdal  Detskému folklórnemu súboru Děcka z Buchlovic.
 

Skončilo sa medzinárodné súťažné zápolenie, ukážka tradícií z regiónuTuriec a spoločné vystúpenie detských folklórnych súborov z Poľska,Česka a Slovenska.

Program jednotlivých dní si môžete prezrieť TU

Hlavný organizátor 1. etapy projektu RURAL OLYMPIAD 2023 - 2024 je Detský folklórny súbor TURIEC, občianske združenie

Vidiecku olympiádu v Martine pripravili:
Ján Linceni, MUDr. Pavol Dvoran,  Ing. Antonín Havlín, Mgr. Alena Havlínová, Mgr. Ľubica Pauliková, Bc. Ľubica Podhorská, Mgr. Zuzana Dejčíková, Mgr. Monika Barabášová,  Mgr. Michaela Kalinčáková, Helena Dejčíková, Ing. Soňa Bažleková, Zdenka Ripková, Andrea Kašubová, Ivan Ďanovský, Mgr. Matej Breja, Martina Brnová, Ing. Ivana Židová a dobrovoľníci z DFS Turiec, o. z.

Partneri Vidieckej olympiády v Martine:
DFS Děcka z Buchlovic * Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej „Ina“ * Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa * Areal SIM * Brantner Fatra green solutions * SNM – Múzeum slovenskej dediny, Martin * CVČ Kamarát * Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s. * farnosť sv. Martina, Martin * INFINITY, s. r. o. * DANELLS, s. r. o. * DAS Miroslav Sobek * AMJ-TECH, s. r. o. * Róbert Zachar * Juraj Šimon, umelecký rezbár * Štefan Budzák,  odlievanie zvoncov Lendak * Ján Staňo, majster ľudovej umeleckej výroby * Rodina Ďurdíková  * Rodina Ondrašovičová * Paša kebab * JUST SLOVENSKO s. r. o. * Mgr. art. Anna M. Mihaliková, * Vitar Slovakia, s. r. o. * Kovorytectvo Tomáš Sloboda *

Mediálni partneri: TELEVÍZIA TURIEC, s. r. o. * Rádio Regina Stred * Sound experience, s. r. o.

Detský folklórny súbor Turiec  ďakuje Vyšehradskému fondu za podporu 1. etapy VIDIECKEJ  OLYMPIÁDY

2.etapa - VENKOVSKÁ OLYMPIÁDA 28. 9.-1.10. 2023 BUCHLOVICE / CZ
3.etapa - OLIMPIADA WIEJSKA 20.- 23. 6. 2024 GOLENIÓW / PL 

Správy a aktivity medzinárodného podujatia sledujte na www.facebook.com/events/918183786074890

Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít Medzinárodného vyšehradského fondu je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a pobyty umelcov.

Ďalšie informácie o fonde možno nájsť na webovej stránke Medzinárodného vyšehradského fondu, prípadne na sociálnych sieťach fondu @VisegradFund a International Visegrad Fund | Facebook.