39 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

POZOR! POZOR! POZOR!

Vedenie DFS Turiec  ruší skušky 3.8.2021; 5.8.2021 a účasť na vystúpení dňa 8.8. 2021.

Ako dôvod uvádza zrušenie podujatia usporiadateľom.

Najbližšia skúška DFS Turiec bude 17.8.2021 !

NFOBLESK 1/2021

činnosť júl, august 2021 Tu

 

počítadlo.abz.cz

Sústredenie Kľačno

03.07.2021 08:37

Sústredenie DFS TURIEC rekreačné zariadenie GO KĽAČNO 7.- 10. 7. 2021

Stretneme sa v CVČ Kamarát 7. júla 2021, najneskôr o 15.30 h (na nikoho nečakáme).
Odchod smer rekreačné zariadenie GO KĽAČNO https://goklacno.sk/
Návrat 10. júla 2021, orientačne o 18. - 18.30 h

Cena pobytu - 75€ hradí DFS TURIEC, OZ
Cena dopravy - 10€ hradí účastník

Pri pohybe v CVČ platia hygienické opatrenia ako počas školského roku (pohyb, rúško, ruky).
Min. 2 ks rúšok zobrať zo sebou na sústredenie!
Na základe tel. hovoru s RUVZ v Martine dňa 2.7.2021 sme samostatná bublina a nie sú potrebné testy.
Povinnosť máme oznámiť RUVZ  Prievidzi  zo sídlom v Bojniciach pobyt skupiny v RZ GO Kľačno, toto zabezpečí vedenie FS.

 

NEZABUDNÚŤ: KARTU  POISTENCA, nad 15 r. aj občiansky preukaz, lieky pokiaľ ich momentálne užívate.
Podrobnosti a čo si zbaliť so sebou nájdete v priloženom Infoblesku.

08 Infoblesk júl 2021.pdf (254535)

Do odchodu DFS Turiec na sústredenie info na 0905 839 779 alebo 0903 516 414