40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

OZNAM! Zahájenie činnosti DFS TURIEC

10.01.2022 10:57

OZNAM ! 

DFS Turiec zahajuje dňom 13.1. 2022 /štvrtok/ svoju pravidelnú činnosť nasledovne:

 3.sk o 16:30 hod. 

1.a 2.sk. 17:00 hod.

DĽH Javorček o 17:00 hod.

Skúšky DFS Turiec budú prebiehať podľa stanovených pravidiel CVČ Kamarát a DFS TURIEC

1.   NFORMÁCIE A POKYNY K ČINNOSTI  

Viac tu: https://www.cvckamarat.eu/

2.  VYHLÁSENIE  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU - TU

3.  Pokyn DFS TURIEC