40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

31.5.2019 MDD Divadelné námestie

01.06.2019 09:55

Vážený rodičia

sú k dispozícii fotky z MDD 31.5.2019 Divadelné námestie

 Odkaz na zásielku: https://uschovna.zoznam.sk/D1342688906649-WmQcHNQslyzJawNrdTig