40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

Konkurz do DFS Turiec 8.9. a 11.9.2023

15.08.2023 20:54

 

Tanečníci prineste si vhodnú obuv s mäkkou bielou podrážkou. Muzikanti prineste si svoj hudobný nástroj, cimbal ani akordeón nemusíte :)