40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

KONKURZ 2022

24.08.2022 10:29

Tanečníci prineste si vhodnú obuv s mäkkou bielou podrážkou. Muzikanti prineste si svoj hudobný nástroj, cimbal nemusíte :)
Keďže DFS Turiec aktuálne pripravuje svoj výročný program, deti prijaté z konkurzu budú zaradené do samostanej prípravky.