40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

INFOBLESK 3/2021 pre členov DFS TURIEC

15.10.2021 11:59

Dobrý deň

prikladame informácie pre rodičov  detí DFS Turiec  na október 2021.