40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

INFO 8-2022 k účinkovaniu DFS Turiec dňa 3.7.2022 DOLOPLAZY / ČR - Jízda králu.

24.06.2022 20:34