37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

SLÁVNOSTNÁ  AKADÉMIA CVČ KAMARÁT info TU

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

 

počítadlo.abz.cz

PROFIL  

Nie je náhoda, že v meste s takými kultúrnymi tradíciami, ako je Martin, úspešne pracuje Detský folklórny súbor TURIEC. Jeho zakladateľmi sú bývalí tanečníci FS TURIEC Božena Kočalková, Šárka Zubercová a Ján Linceni. Od jeho založenia v septembri 1982, sa repertoár detského folkórneho súboru sústreďuje na zvyky a obyčaje, hry, tance a piesne regiónu Turiec. Za obdobie od jeho založenia sa v DFS Turiec vystriedalo viac ako 600 detí a 34 pedagógov a spolupracovníkov.

Osobité scénické spracovanie, jasná dramaturgická a systematická práca s deťmi a cieľ čo najviac spracovať a sprístupniť verejnosti materiály získané výskumom  regiónu, dáva možnosť na jednej strane naučiť deti tomu čo nám zanechali naši predkovia a na druhej strane prostredníctvom detí ukázať doma a v zahraničí trošku z ľudových tradícií z regiónu, v ktorom deti vyrastajú.

Súbor sa postupne prepracoval medzi popredné detské folklórne kolektívy na Slovensku. Takto orientovaná činnosť priviedla Detský folklórny súbor TURIEC na javiská popredných celoslovenských a európskych festivalov. Súbor navštívil osem štátov Európy a do zahraničia vycestoval 28 krát, na Slovensku sa prestavil vo viac ako 53 mestách a obciach. Celkovo sa súbor predstavil priaznivcom folklóru vo viac ako 790 vystúpeniach doma i v zahraničí, čím sa plní ďalší cieľ pri výchove generácie detí v oblasti reprezentácie mesta Martin, regiónu Žilina ako aj Slovenska.

DFS TURIEC spoločne so svojím vedením patrí k stabilným kolektívom, ktorý sa 33 rokov pravidelne zúčastňuje a podieľa na tvorbe programov na Slávnostiach folklóru Turca, čím do značnej miery prispieva k zachovaniu ľudových tradícii regiónu Turiec. Na jeho podnet vzniklo v regióne Turiec viacero detských folklórnych kolektívov.

Medzi úspechy detského folklórneho súboru TURIEC patrí i účinkovanie v programoch STV - Úsmev ako dar, Vandrovali hudci a Takú nám hudba zahraj, alebo účinkovanie v televíznych filmoch Láska v Turci a Svadba v Turci.

Vyvrcholením jednej etapy pôsobenia súboru bolo vydanie mg nosiča - Piesne z Turca a mg a CD nosičov Vianoce s nami. V roku 2009 bolo vydané pokračovanie krásnych turčianskych piesní na CD nosiči pod názvom Piesne z Turca II. a reedícia Piesne z Turca na CD nosiči pod názvom Piesne z Turca I. V roku 2010 bola vydaná reedícia úspešného CD - Vianoce s nami. V roku 2013 vydal DFS Turiec ďalšie  CD s vianočnou tematikou  pod názvom Vianoce s nami II.. V
blízkej budúcnosti plánujeme vydanie pokračovania výberu turčianskych piesní CD Piesne z Turca III.. Súčasťou všetkých doteraz vydaných nosičov sú spevníčky s jednoduchým notovým záznamom a textami piesni, čím súbor vytvára možnosť pre pedagógov v regióne využiť nosiče pri výučbe hudobnej náuky na MŠ a ZŠ.

Od roku 1990 so súborom účinkovali detské ľudové hudby Gader, Fialôčka, Studienka, Veternica, Bobovník a Fatranček. V súčasnosti pracuje s DFS TURIEC ľudová hudba Javorček.

V roku 2013 sme opäť postúpili 
na celoslovenskú súťažnú prehliadku choreografií detských folklórnych súborov " Pod Likavským hradom 2013" v Likavke a porota za predvedený výkon udelila súboru bronzové pásmo s komornou choreografiou "Už prichodí jeseň...". V roku 2011 súbor postúpil s  choreografiou pod názvom "Na Štefana na Bystričke" na celoslovenskú súťažnú prehliadku choreografií detských folklórnych súborov " Pod Likavským hradom" v Likavke a porota za predvedený výkon udelila súboru strieborné pásmo.

DFS TURIEC je kolektívnym členom Matice Slovenskej.

V súčasnosti DFS TURIEC pôsobí v CVČ Kamarát, A. Kmeťa 22, Martin ako občianske združenie umeleckého vedenia, detí a rodičov. V decembri 2017 oslávil už 35. výročie založenia súboru.

Dátum poslednej akualizácie: 30. 12. 2018