40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Info 6 k MDD DFS Turiec 3.6.2023 Dražkovce TU

 

ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME VÁM...


 

  1-2023 Mimoriadna informácia k  aktivitám DFS Turiec TU

 

počítadlo.abz.cz

Vystúpenia 2009

11.02.2015 07:59
Január    
27. 1. 2009 Strom splnených prianí - DK Strojár, Martin
Február  
22. 2. 2009 Valné zhromaždenie OZ pri DFS Turiec, Fašiangy - PK OS SR Martin
Marec     
27. 3. 2009 Oblastná armádna prehliadka ASUT
Apríl  
18. 4. 2009 Kolo, kolo mlynské,okresná prehliadka DFS - choreografie, PK Martin
26. 4. 2009 MS v Sudoku - Žilina
30. 4. 2009 Máj, máj, máj zelený- jarmok ludovej tvorivosti, Vrútky
Máj    
03. 5. 2009 Kubínské krpčeky – krajská prehliadka DFS - choreografie, Dolný Kubín
06. 5. 2009 Vystúpenie pre Česko-Slovensko-Holandský kultúrny spolok z Holandska, Martin
09. 5. 2009 Míľa pre mamu. Deň Európy-mesto Martin, M'ART'IN n.o., Kanc. Zdravé mesto
30. 5. 2009 MDD pre deti a rodičov DFS Turiec, Osikovo, Martin - Stráne
Jún    
05. 6. 2009 56. ročník Podluží v písni a tanci 2009, vystúpenie v obci Lanžhot, Česká republika
06. 6. 2009 56. ročník Podluží v písni a tanci 2009, hlavný detský program, Tvrdonice, ČR
13. 6. 2009 25. ročník TSF, galaprogram O zlatú gulôčku - Martin
20. 6. 2009 25. ročník TSF, Spevom a tancom - Divadelné námestie, Martin
21. 6. 2009 25. ročník TSF, Z truhlice starej mamy- prírodný amfiteáter, Blatnica
28. 6. 2009 Otvára sa letu brána... 11.ročník medzinárodného folklórneho festivalu, Považská Bystrica
Júl   
03. 7. 2009 55. Folklórny festival VÝCHODNÁ - v programe ŽSK "Keď sa my zídeme"
06. - 10.  7. 2009 nahrávanie nového hudobného CD DFS Turiec z Martina - Piesne z Turca 2
August   
01. 8. 2009 Vystúpenie pre obec Ďanová - Športový deň
08. 8. 2009 Martinské Matičné slávnosti
12.- 17. 8. 2009 Medzinárodné stretnutie mládeže folklórnych súborov ZYWIEC 2009, Poľsko
September  
18. 9. 2009 XXXII. ročník Martinského jarmoku
Október ......
November ......
December   
3.12.2009 Akadémia k 75.výročiu ZŠ Mudroňova Martin, 11,00 hod a 16,30 hod v DK Strojár Martin
6.12.2009 Vianoce na dedine...., Múzeum slovenskej dediny, Martin (skanzem), celodenné vystúpenie
18.12.2009 Daj Boh šťastia ....., vianočný koncert a krst nového hodobného CD Piesne z Turca 2, Biblická škola Martin