40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

MDD DFS Turiec 1.6.2024 TJ Dražkovce TU

Účinkovanie DFS Turiec aktualizácia 12.4.2024 TU

INFO 2-2024 k 2% z dane za tok 2023  TU 

 
 
 
 

DFS Turiec vydal svoje 5 CD.
Súčasťou každého CD je spevníček
s jednoduchým notovým záznamom a s textami piesní.
Kompletnú ponuku nájdete TU

 

počítadlo.abz.cz

Návratka sústredenie KĽAČNO

01.05.2022 16:29

Vážení rodičia,

DFS Turiec oslávi v tomto roku 40. výročie od svojho založenia. Vedenie DFS Turiec  spoločne s deťmi sa chcú na túto výnimočnú udalosť  zodpovedne pripraviť.  V dňoch 15. 8. – 21. 8. 2022 organizuje predsedníctvo OZ a vedenie DFS Turiec súborové sústredenie, ktoré sa uskutoční v RZ GO KĽAČNO v dňoch 15. 8. – 21.8.2022.

Úspešnosť nácviku a  uvedenia slávnostného programu je podmienená účasťou každého jedného člena DFS Turiec  na súborovom sústredení.

Sled krokov.

  1. Vyplniť a odoslať návratku v stanovenom termíne.
  2. Spracovanie harmonogramu účasti / vedenie DFS Turiec/ :
  1. deti povinne na celí pobyt / novovznikajúca muzika , 1, 2, skupina  a tretia skupina – deti ktoré sú samostatné,
  2. deti  na vymedzený čas pobytu / jedná  sa o malé deti,  alternatívnou možnosťou by mohla byť účasť rodičov,  pobyt by si museli uhradiť.
  3. muzika Javorček bude mať vytvorený  harmonogram účasti podľa dostupnosti členov hudby.
  1. Zaplatiť  poplatok najneskôr do 28.6.2022 /cena  bude  prepočítaná a stanovená podľa dĺžky pobytu,   je možná aj splátka do stanoveného termínu, po vzájomnom dohovore výnimočne aj neskôr  /.
  2. Presné pokyny  budú k dispozícii po splnení predchádzajúcich krokov tejto informácie.

Veríme, že budete nápomocní pri realizácii sústredenia a spoločne prispejeme k zdarnému priebehu osláv DFS Turiec.  

 

1982 - 2022   MY SA TEŠÍME A ČO VY? 1982 - 2022

01NÁVRATKA.doc (43520)