37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

MDD DFS TURIEC CHATA OSIKOVO

08.05.2019 20:06

MDD DFS TURIEC CHATA OSIKOVO

       tlačová forma TU       MDD guľáš 2019.doc (92160)