40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

 

Info 19-2022 k sústredeniu DFS Turiec 12.-13.11.2022 TU

 

 

 

počítadlo.abz.cz

40 výročie DFS TURIEC

26.10.2022 21:18

Pozývame vás osláviť spolu s nami 40. výročie založenia Detského folklórneho súboru Turiec

Širokej verejnosti je venovaný piatkový program
2. 12. 2022 o 17:00 hod. kino Strojár v Martine
Vstupenky na piatok sú už v predpredaji na SEN - vstupenky | Predpredaj.sk (zoznam.sk)

Sobotňajšie vystúpenie 3. 12. 2022 o 15:00 hod. kino Strojár v Martine sme venovali pozvaným hosťom, bývalým členom DFS Turiec a rodičom a súrodencom terajších tanečníkov a muzikantov DFS Turiec. Práve z tohto dôvodu je počet miest na sobotu limitovaný.
Informácie o vstupenkách na sobotňajší program a na následné spoločenské stretnutie - penzión Čierna pani o 18.00 hod. dostanú pozvaní hostia mailom, cez FB alebo poštou.

Ak si náš bývalý člen, pridaj sa do FB skupiny Bývalí členovia DFS Turiec a máš všetky informácie. My sa na vás tešíme!

Hodnotný folklórny zážitok želá vedenie DFS Turiec