40 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

dfsturiec@dfsturiec.sk

 


 

I

 

počítadlo.abz.cz

Mlynári

MLYNÁRI  10 min.

DFS Turiec sa počas svojej 40 ročnej práce zameriava na folklór svojho turčianskeho regiónu. Spracováva rôzne témy a  v posledných rokoch sa venuje vo veľkej miere práve remeslám.  Na základe výskumov Boženy Kočalkovej a neskôr Mgr. Ivety Thomkovej v obci Mošovce sme spracovali tému mlynárstva.  Veď práve v okrese Mošovce sa nachádzalo  podľa súpisu z roku 1567 šesť mlynov.  V choreografii Mlynári spolu s deťmi spoznávame aká bola cesta zrnka obilia od jeho zasiatia až po premenu  na múku. 

 

Vznik: 2022

Výskum: Božena Kočalková,  Mgr. Iveta Thomková,

Autor choreografie: Mgr. Alena Havlínová,  Ing. Antonín Havlín

Hudobné spracovanie: MUDr. Pavol Dvoran, Mgr. Zuzana Dejčíková, Mg. Monika Barabášová