37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk
počítadlo.abz.cz

KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2020

Január  
Február  
   
   
8.2.2020 Valné zhromaždenie  členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie"Fašiang sa už kráti".
15.2. 2020 "Candrbál", ples priateľov DFS Turiec, penzión Čierna pani v Martine.
Marec  
28.3.2020 Regionálna prehliadka DĽH, sólistov inštrumentaliatov, spevákov a speváckych skupín
Apríl  
4/2020 Výchovný koncert pre MŠ v CVČ Kamarát
Máj  
5/2020 Krajská prehliadka DĽH, sólistov inštrumentaliatov, spevákov a speváckych skupín Dolný Kubín
Jún  
6.6.2020 MDD chata Osiíkov, Martin, Stráne.
14.6.2020 36. TSF Jahodnícke háje.
13.-14.6.2020  Celoštátna prehliadka DĽH, sólistov inštrumentaliatov, spevákov a speváckych skupín  Habovka
6/2020 SÚBOROVÉ SÚSTREDENIE
Júl  
3.-10.7.2020 Zahraničný zájazd BERCETO/ Taliansko
August  
September Konkurz DFS Turiec hľadá talenty
 Október  
10/2020 SÚBOROVÉ SÚSTREDENIE
November SÚBOROVÉ SÚSTREDENIE
December  
12/2020 Výchovný koncert pre MŠ /CVČ Kamarát
5.-6.12. 2020 Spoločné vystúpenie s DFS Hájenka v Bratislave
12. 12. 2020 DFS Turiec a jeho hostia kino Strojár 
12/2020 Vianoce o Vianociach /CVČ Kamarát

 

Aktualizácia 21.1.2020