36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2019

Január  
   
   
   
Február  
   
   
   
Marec  
   
   
   
Apríl  
   
   
   
Máj  
   
   
   
Jún  
   
   
   
Júl  
   
   
   
August  
   
   
   
September  
   
   
   
 Október  
   
   
   
 November  
   
   
   
December