36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

INFORMÁCIE O MIMORIADNYCH SKÚŠKACH DFS TURIEC TU

 

 Foto zo Šumiaca,

viac foto bude link na fecebooku 

počítadlo.abz.cz

KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2018

Január  
18. 1. 2018 Otvorenie výstavy SZUŠ Dotyk, Turčianska knižnica
20. 1. 2018 1. ročník "Candrbálu", ples priateľov DFS Turiec, penzión Čierna pani v Martine
Február  
9. 2. 2018 Lekársky ples,  hotel Turiec v Martine
10. 2. 2018 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie "Fašiang sa už kráti"
Marec  
11. 3. 2018 Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru " Husličky z javora", Martin
24.-25.3.2018 Spoločné vystúpenie s DFSk Hajovček, Strečno
28. 3. 2018 Výchovný koncert ZŠ SNP v Považskej Bystrici
Apríl  
9.  4. 2018 Vystúpenie pre Obchodnú akadémiu v Martine
14. 4. 2018 krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov "Šaffova ostroha", Zvolen
24. 4. 2018 Jarný výchovný koncert pre MŠ, CVČ Kamarát, Martin o 9:00 a 10:00 hod.
29. 4. 2018 Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru "Kubínske spievanky", Dolný Kubín
30. 4. 2018 stavania mája v Sučanoch
stavanie mája v Košťanoch nad Turcom
Máj  
5. 5. 2018 MDD na Osikove, veselý deň na chate Osikovo pre deti, rodičov a priaznivcov DFS Turiec, Martin - Stráne
17. 5. 2018 Vystúpenie pre JLF UK Martin 
25.-27.5.2018 celoslovenská súťažná prehliadka Šaffova ostroha, Dlhé Klčovo 
27. 5. 2018 "Detská nedeľa" v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine 
27. 5. 2018 Deň matiek, športová hala v Martine 
Jún  
1. 6. 2018 "Rodičia a deti poďme sa hrať!", Divadelné námestie v Martine 
2. 6. 2018 Generálka programu na FF Východná, MSD v Martine   
9. 6. 2018 DFF "Hrajte nám husličky",  Detva
10. 6. 2018 34. ročník Turčianskych slávností folklóru
22.-24.6.2018 Cassovia folklor fest Košice 
29. 6. 2018 64. Folkórny festival Východná 
30. 6. 2018 Turčianske medobranie a vodosláva, Necpaly 
Júl  
18. 7. 2018 Vystúpenie v MSD v Jahodníckych hájoch v Martine NOVÉ!!!!!
August  
18.8.2018 3. ročník Memoriálu Jožka Maječíka, areál FF Východná NOVÉ!!!!!
30.8.-1.9.2018 Prázdninové putovanie DFS Turiec
September  
21.9.2018 Otvorenie OC Campo di Martin
22.9.2018 Dubovské spievanky 
28.9.2018 Vystúpenie v Turčianskom dvore
 Október  
12.10.2018 70. výročie založenia Strednej spojenej školy v Martine
13.10.2018 CVČ  Kamarát stretnutie rodičov a detí DFS Turiec
 November  
   
   
   
December  
   
8. 12. 2018 DFS Turiec a jeho hostia V., DO Strojár, Martin.
 dd. 12. 2018  Zimný výchovný koncert pre MŠ v CVČ Kamarát
   
   
   

Dátum poslednej aktualizácie: 04. 07. 2018