36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

!!! Doplnené vystúpenia !!! Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

Viac informácií  k vystúpeniam v Aktualitách

18. 8. 2018 Východna info. TU

14.8. a 16.8 2018 Mimoriadna skúška členov DFS Turiec TU

Dodatok k infoblesku 2-2018 Šumiac- Telgart TU 

ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní. Pomáhajú nám :-)

počítadlo.abz.cz

KALENDÁR VYSTÚPENÍ 2018

Január  
18. 1. 2018 Otvorenie výstavy SZUŠ Dotyk, Turčianska knižnica
20. 1. 2018 1. ročník "Candrbálu", ples priateľov DFS Turiec, penzión Čierna pani v Martine
Február  
9. 2. 2018 Lekársky ples,  hotel Turiec v Martine
10. 2. 2018 Valné zhromaždenie členov OZ DFS Turiec a batôžkové fašiangové posedenie "Fašiang sa už kráti"
Marec  
11. 3. 2018 Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru " Husličky z javora", Martin
24.-25.3.2018 Spoločné vystúpenie s DFSk Hajovček, Strečno
28. 3. 2018 Výchovný koncert ZŠ SNP v Považskej Bystrici
Apríl  
9.  4. 2018 Vystúpenie pre Obchodnú akadémiu v Martine
14. 4. 2018 krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov "Šaffova ostroha", Zvolen
24. 4. 2018 Jarný výchovný koncert pre MŠ, CVČ Kamarát, Martin o 9:00 a 10:00 hod.
29. 4. 2018 Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru "Kubínske spievanky", Dolný Kubín
30. 4. 2018 stavania mája v Sučanoch
stavanie mája v Košťanoch nad Turcom
Máj  
5. 5. 2018 MDD na Osikove, veselý deň na chate Osikovo pre deti, rodičov a priaznivcov DFS Turiec, Martin - Stráne
17. 5. 2018 Vystúpenie pre JLF UK Martin 
25.-27.5.2018 celoslovenská súťažná prehliadka Šaffova ostroha, Dlhé Klčovo 
27. 5. 2018 "Detská nedeľa" v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine 
27. 5. 2018 Deň matiek, športová hala v Martine 
Jún  
1. 6. 2018 "Rodičia a deti poďme sa hrať!", Divadelné námestie v Martine 
2. 6. 2018 Generálka programu na FF Východná, MSD v Martine   
9. 6. 2018 DFF "Hrajte nám husličky",  Detva
10. 6. 2018 34. ročník Turčianskych slávností folklóru
22.-24.6.2018 Cassovia folklor fest Košice 
29. 6. 2018 64. Folkórny festival Východná 
30. 6. 2018 Turčianske medobranie a vodosláva, Necpaly 
Júl  
18. 7. 2018 Vystúpenie v MSD v Jahodníckych hájoch v Martine NOVÉ!!!!!
August  
18.8.2018 3. ročník Memoriálu Jožka Maječíka, areál FF Východná NOVÉ!!!!!
30.8.-1.9.2018 Prázdninové putovanie DFS Turiec
September  
   
 Október  
   
 November  
   
   
   
December  
   
8. 12. 2018 DFS Turiec a jeho hostia V., DO Strojár, Martin.
 dd. 12. 2018   zimný výchovný koncert pre MŠ v CVČ Kamarát
   
   
   

Dátum poslednej aktualizácie: 04. 07. 2018