36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

a Aktuality !

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

CANDRBÁL

Niekoľko rokov dozrievala medzi nami myšlienka a sen usporiadať folklórny krojovaný ples, bál, zábavu, až sa nakoniec pričinením zanietených ľudí sen stal skutočnosťou. A tak sme 11. 2. 2017 zorganizovali 0.-tý ročník "Candrbálu" priateľov DFS Turiec a foklóru, ktorý sa konal vo veľkej spoločenskej sále Penziónu Čierna pani.

Zábava bola vynikajúca až do samého rána a tak si zanietený členovia organizačného výboru na čele zo svojimi richtármi povedali, že ideme ďalej a už sme rozmýšľali nad 1. ročníkom. Zvolili sme richtára pre 1. ročník v roku 2018 a začali prvé organizačné aktivity.

Nuž a je to tu.

Na 1. ročník CANDRBÁLU ceny do tomboly poskytli:

 • RUPI s.r.o., prevádzka Martin-Priekopa
 • JUMICOL, s.r.o., Žilina
 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine
 • Martinus, s.r.o., Martin
 • Autoservis AJETO, s.r.o., Vrútky
 • Cyklo Trend Martin
 • Lekáreň U Dobrého Pastiera s.r.o., Sučany
 • Cukráreň Sučany - Ľ. Kubala
 • pivovar Martins, SAWPI, s.r.o., Vrútky
 • výrobca píšťaliek pán Miroslav Vojt
 • výrobca fujár pán Jaroslav Sloboda
 • OZ DFS Turiec
 • Mária Balačinová, SUVENÍRY, Košťany nad Turcom
 • Jeseniova lekárska fakulta ÚK, Martin
 • rodina Barabášová
 • rodina Gregorová
 • rodina Kašubová
 • rodina Macurová
 • rodina Klencová
 • rodina Ďuríková
 • organizačný výbor Candrbálu
 • Ing. Stanislav Thomka
 • BePoRez s.r.o., Cukrárenská výroba Mamina, prevádzka Martin
 • rodina Krčméryová
 • rodina Kočalková

 

Dátum poslednej aktualizácie: 18.1.2018