37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie v Košťanoch n. T.

22.04.2016 20:34

Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom

Kedy: v sobotu 30. 4. 2016 o 19,00 hod, zraz v CVČ Kamarát o 17,00 hod

Platí pre: deti 1. a 2. skupiny a ĽH Javorček