37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie "Noc múzeí a galérií"

18.05.2016 06:54

21. 5. 2016  "Noc múzeí a galérií"  v Etnografickom múzeu SNM v Martine

  • platí pre deti 1., 2., skupiny  a ĽH Javorček,
  • zraz účinkujúcich v CVČ Kamarát  o 17,30 hod.,
  • prezlečieme sa do krojov v CVČ Kamarát, presun do múzea a o 19,00 hod začína vystúpenie.  Predpokladaný návrat do CVČ Kamarát o cca 20,00 hod.