37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie "Noc múzeí a galérií"

18.05.2016 06:54

21. 5. 2016  "Noc múzeí a galérií"  v Etnografickom múzeu SNM v Martine

  • platí pre deti 1., 2., skupiny  a ĽH Javorček,
  • zraz účinkujúcich v CVČ Kamarát  o 17,30 hod.,
  • prezlečieme sa do krojov v CVČ Kamarát, presun do múzea a o 19,00 hod začína vystúpenie.  Predpokladaný návrat do CVČ Kamarát o cca 20,00 hod.