37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie 24.9.2016

23.09.2016 06:46
  •     zraz všetkých účinkujúcich (1.sk, 2.sk, ĽH)  o 10,00 hod. v CVČ Kamarát
  •     prezliekame sa v CVČ Kamarát, zobrať zo sebou pod kroj teplé spodné prádlo, nátelníky, dievčatá určite telové pančuchy. Civil si každý zbalí do vreca a berie zo sebou na vystúpenie. Po vystúpení sa prezliekame do civilu.
  •     všetci účinkujúci sa presunú spoločne "strelami" do Jasenskej doliny   
  •     návrat do CVČ Kamarát spoločne opäť "strelami".  Všetky kroje sa odovzdajú späť do krojárne!!!