36 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

!!! Doplnené vystúpenia !!! Sledujete Kalendár vystúpení 2018 

Viac informácií  k vystúpeniam v Aktualitách

18. 8. 2018 Východna info. TU

14.8. a 16.8 2018 Mimoriadna skúška členov DFS Turiec TU

Dodatok k infoblesku 2-2018 Šumiac- Telgart TU 

ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní. Pomáhajú nám :-)

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie 22.11.2016

21.11.2016 06:53
22. 11. 2016 "vystúpenie v KD vo Valči"
  • zraz účinkujúcich  o 8,00 hod v CVČ Kamarát pre deti celej 3. skupiny a určené deti 2. skupiny.
  • do krojov sa prezliekame v CVČ Kamarát
  • návrat do CVČ Kamarát o cca 11,30 hod.