37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

CANDRBÁL 2019 Tu

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie 22.11.2016

21.11.2016 06:53
22. 11. 2016 "vystúpenie v KD vo Valči"
  • zraz účinkujúcich  o 8,00 hod v CVČ Kamarát pre deti celej 3. skupiny a určené deti 2. skupiny.
  • do krojov sa prezliekame v CVČ Kamarát
  • návrat do CVČ Kamarát o cca 11,30 hod.