35 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

Sledujte Kalendár vystúpení 2018 Viac informácií k vystúpeniam v Aktualitách

------------

Počas jarných prázdnin pravidelné nácviky DFS Turiec NEBUDÚ.

!!!! 22.8.2018 SÚTREDENIE pre ĽH a veľké dievčatá. Viac v Aktualitách. !!!!

------------

Vopred ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní Viac informácií nájdete v podstránke 2% z daní

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie 19.11.2017

08.11.2017 07:21

19. 11. 2017 o 15,00 hod.  "Vystúpenie pre obec Dražkovce"

  • Platí pre celý súbor, t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček.
  • Zraz účinkujúcich o 11,30 hod. v CVČ Kamarát. Spoločný odchod autobusom do Dražkoviec.
  • Spoločný návrat do CVČ Kamarát o cca 17,30 hod. Všetky kroje a rekvizity sa odkladajú do krojárne!!!