37 rokov nepretržitej činnosti pri zachovávaní ľudových tradícii regiónu Turiec

Malinovského 5/25, P.O.Box 135
036 01 Martin, SLOVENSKO

Ján Linceni - organizačný vedúci/organizational leaders
mobil: +421 905 839 779

Božena Kočalková - umelecká vedúca/artistic director
mobil: +421 903 516 414

dfsturiec@dfsturiec.sk

 

28. 4. 2019 Krajska prehliadka Kubínske krpčeky TU

30.4.2019 Výchovný koncert  pre deti MŠ v CVČ Kamarát TU

30. 4. 2019 Stavanie mája v Košťanoch nad Turcom TU

31 .5. 2019 MDD Divadelné námestie

1.6.2019 Valčianska dolina 

1.6.2019 Múzeum požiarnej techniky Priekopa - 90. skautov v Martine - vystúpenie  v riešení

8.6.2019 MDD DFS Turiec - chata Osikovo

9.6.2019 MSD  35. výročie TSF 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSTUPNE PO AKTUALIZÁCII

Informácie o poskytnutí 2%  Tu

počítadlo.abz.cz

Vystúpenie 19.11.2017

08.11.2017 07:21

19. 11. 2017 o 15,00 hod.  "Vystúpenie pre obec Dražkovce"

  • Platí pre celý súbor, t. j. deti 1., 2., 3.  skupiny  a ĽH Javorček.
  • Zraz účinkujúcich o 11,30 hod. v CVČ Kamarát. Spoločný odchod autobusom do Dražkoviec.
  • Spoločný návrat do CVČ Kamarát o cca 17,30 hod. Všetky kroje a rekvizity sa odkladajú do krojárne!!!